eWAY s.r.o.

5 najväčších rizík hybridnej pracovnej sily

ochrana emailu

5 najväčších rizík hybridnej pracovnej sily

Pre väčšinu zamestnancov moderných spoločností už nie je ničím nezvyčajným mať slobodu pracovať odkiaľkoľvek. Zamestnanci často niektoré dni pracujú v kancelárii a iné doma. A potrebným prvkom sú teda pre nich platformy, ktoré používajú na prácu na diaľku. Nástroje ako Zoom, Microsoft Teams a Slack sú teraz nenahraditeľné, rovnako ako platformy sociálnych médií, ktoré zamestnancom predstavujú sieť spolupracovníkov a klientov.

Odvrátenou stranou týchto trendov je zvýšené riziko vnútorných hrozieb. Teraz je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým nevhodne zdieľať dôverné informácie, či už aj neúmyselne alebo so zlým úmyslom.

Ako môžu organizácie riadiť riziká týchto nástrojov potrebných na fungovanie digitálnej spolupráce? Tu je päť oblastí, ktoré predstavujú najväčšie hrozby pri práci na diaľku:

1. Strata dát

Platformy pre spoluprácu, ako sú Microsoft Teams a Slack, umožňujú zamestnancom jednoducho spolupracovať medzi sebou, klientmi a dodávateľmi tretích strán. Predstavujú však aj nové zraniteľné miesta, pokiaľ ide o stratu údajov. Či už neúmyselne alebo zámerne, používatelia týchto platforiem by mohli zdieľať údaje spôsobom, ktorý by ohrozil spoločnosť.

Zoberme si napríklad masívne porušenie, ktoré zažil vydavateľ videohier Electronic Arts (EA). Pomocou ukradnutých cookies z black marketu útočníci infiltrovali kanál Slack v EA, pričom sa vydávali za zamestnanca, ktorý potrebuje technickú podporu. Útočníci vytvorili hodnoverný príbeh, aby presvedčili správcu IT, aby im dal token viacfaktorovej autentifikácie (MFA), a potom kompromitovali vývojovú službu, aby si stiahli viac ako 780 Gb zdrojového kódu.

Za stratu údajov však nie sú vždy zodpovední útočníci. Niekedy sú na vine nedbalí zamestnanci. Napríklad chyba pri pokuse o odstránenie konta jedného používateľa v KPMG spôsobila, že účtovná firma stratila záznamy rozhovorov s viac ako 145 000 používateľmi Microsoft Teams.

Bez ohľadu na dôvody straty údajov je vplyv týchto incidentov významný: priemerná cena za stratu údajov je 4,24 milióna USD.

Nástroje digitálnej spolupráce sú nevyhnutné pre hybridnú pracovnú silu, ale nesprávna správa môže spôsobiť, že vaša organizácia bude zraniteľná.

2. Porušovanie personálnej politiky

Sociálne médiá a chatovacie platformy, ktoré kolegovia používajú na pripojenie, môžu mať aj temnú stránku. Napriek najlepším zásadám ľudských zdrojov (HR) môže byť ťažké moderovať tieto prostredia, najmä preto, že zamestnanci môžu zabudnúť, že tieto online platformy sú stále profesionálnou platformou. Nie je preto nezvyčajné, že dôjde k nevhodnému alebo nezákonnému správaniu.

V prípade Steph Korey, CEO a spoluzakladateľa batožinového startupu Away, sa šikanovanie  na Slack platforme stalo významným problémom. Incident zasadil rýchlo rastúcej spoločnosti reputačný úder.
Tento príklad  ilustruje, že oddelenia ľudských zdrojov čelia aj výzve presadzovania svojich politík prostredníctvom kontroly digitálnych kanálov.

Negatívna firemná kultúra môže rozdúchať rôzne konflikty, čo vedie nespokojných zamestnancov k nečestnému správaniu. Bohužiaľ, ako sa nástroje digitálnej komunikácie stávajú samozrejmosťou, HR oddelenia musia monitorovať každý kanál a zabezpečiť dodržiavanie politík. Bez dôsledného presadzovania sa môžu skutky ako online šikanovanie na pracovisku alebo rôzne iné nezákonné aktivity uskutočňovať, čo ohrozuje blaho zamestnancov i spoločnosti.

3. Chybné kroky na sociálnych sieťach, vedúce k poškodeniu dobrého mena

Zatiaľ čo sociálne médiá môžu pomôcť mnohým spoločnostiam nájsť si verných fanúšikov, jeden nesprávny krok môže byť pre firmu katastrofálny. Chyby môžu mať mnoho podôb. Zamestnanec by mohol nevedomky odhaliť chránené informácie napríklad v zdanlivo nevinnom príspevku alebo by mohol preukázať nekvalitné služby zákazníkom tým, že by nevhodne reagoval na sťažnosť zákazníka online.

Sociálne médiá už nie sú len pre marketingové tímy; technická podpora a dokonca aj niektoré služby sú teraz ponúkané výlučne prostredníctvom sociálnych médií. A pre zamestnancov s obmedzenými odbornými znalosťami v oblasti dodržiavania predpisov alebo bez školenia v oblasti zákazníckej podpory je príliš jednoduché uverejniť na sociálnych médiách nesprávnu vec. Koniec koncov, internet má dlhú pamäť a chyby v sociálnych sieťach môžu mať skutočné dôsledky.

Ilustrovať sa to dá na príklade, ktorý uviedol veľký úverový úrad Equifax v dôsledku rozsiahleho úniku údajov, ktorý postihol viac ako 147 miliónov zákazníkov. Tweety odoslané útočníkmi z oficiálneho účtu spoločnosti Twitter nasmerovali zákazníkov na falošnú webovú stránku, čo spôsobilo veľké poškodenie reputácie podniku.

Sociálne médiá sa dajú ľahko skonštruovať tak, aby presvedčili zákazníkov a dokonca aj tých najnáročnejších zamestnancov, aby klikali na rizikové odkazy alebo si stiahli malvéri, bez toho aby niečo tušili. Chyby môžu mať za následok poškodenie reputácie a stratu údajov, z ktorých môže byť náročné zotaviť sa, najmä ak Vaši zákazníci majú zvýšené očakávania týkajúce sa bezpečnosti.

4. Podvody zvnútra

Mnoho organizácií aktívne nemonitoruje svoje platformy spolupráce. V dôsledku toho mnohí zamestnanci považujú chatovacie platformy za bezpečné miesta na zdieľanie rôznych informácií o firme alebo údajov o zákazníkoch.

Goldman Sachs sa túto lekciu naučil tvrdo v roku 2018, keď spoločnosť poskytujúca finančné služby súhlasila so zaplatením pokuty 110 miliónov za podvody pri obchodovaní s devízami, ku ktorým došlo, keď zamestnanci diskutovali o budúcich obchodoch so zákazníkmi v online diskusnej miestnosti. Podobné prípady zdieľania dôverných informácií o  obchodovaní sa vyskytli aj na sociálnych médiách alebo prostredníctvom služieb ako napr. WhatsApp.

Trestná činnosť môže byť spáchaná pomocou sociálnych médií alebo iných nástrojov vzdialenej spolupráce, najmä preto, že túto aktivitu je obzvlášť náročné monitorovať kvôli pravidlám ochrany osobných údajov. Dôsledky môžu byť významné; takéto činy robia spoločnosti zraniteľnými voči veľkým finančným stratám alebo trestným obvineniam.

Keďže čoraz viac konverzácií prebieha online, prípady podvodov zamestnancov pomerne časté. Ak organizácie nemonitorujú svoje chatovacie kanály, môžu zistiť dôkazy o podvode s nesprávnym zaobchádzaním s údajmi až keď už bude príliš neskoro. Proaktívny prístup k predchádzaniu vnútorných hrozieb zahŕňa monitorovanie nástrojov vzdialenej spolupráce.

5. Nedodržiavanie nariadení a zákonov

Zamestnanci ľahko komunikujú medzi sebou a s verejnosťou prostredníctvom neustále sa zvyšujúceho počtu digitálnych kanálov, čo je oblasť, ktorej často chýba súlad s rastúcim počtom pravidiel a nariadení. Keď zamestnanci zverejnia informácie, ktoré upútajú pozornosť regulačných orgánov, výsledné právne dôsledky môžu byť zdrvujúce.

Online pracovné konverzácie sa predtým uskutočňovali výlučne prostredníctvom e-mailu, ale čoraz viac je preferovaným digitálnym kanálom chat. Zamestnanci musia dôsledne uplatňovať zásady, ktoré sú v súlade so zákonom, ako napríklad zákon o ochrane osobných údajov, a to aj cez chat. Organizácie, ktoré nemonitorujú a neukladajú obsah chatu, môžu mať problémy so zabezpečením súladu.

Netflix sa týmto spôsobom skvele dostal do konfliktu s regulačnými orgánmi Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), keď generálny riaditeľ Reed Hastings odhalil údaje o sledovanosti na svojej osobnej facebookovej stránke. Tým sa porušil riadny proces, pretože investori musia byť vopred informovaní o tom, kde (a kedy) spoločnosti budú zverejňovať finančné informácie.

Nástroje digitálnej komunikácie sa môžu zdať osobné, ale vo všetkých komunikáciách sa musia dodržiavať profesionálne štandardy. Zamestnanci a spoločnosti môžu čeliť právnym následkom za zverejnenie citlivých informácií nevhodnými kanálmi. Aby sa spoločnosti vyhli nákladným súdnym konaniam a pokutám, musia dbať na dodržiavanie právnych predpisov vo všetkých komunikačných kanáloch.

Ako zvýšiť bezpečnosť a súlad s pravidlami vašej organizácie

Dobrou správou je, že napriek rizikám spojeným s platformami sociálnych médií a nástrojmi na spoluprácu je možné, aby organizácie tieto riziká účinne zmierňovali.

Na začiatok by organizácie mali vykonať tieto štyri kroky:

 • Zachyťte obchodnú komunikáciu. Dodržiavajte súlad so zákonmi pomocou zachytávania údajov bez ohľadu na typ zariadenia, umiestnenie alebo použitú platformu.
 • Dohliadajte na obchodnú komunikáciu. Monitorujte všetky relevantné nástroje a platformy sociálnych médií v reálnom čase, aby ste zistili porušenie pravidiel.
 • Predchádzajte nesprávnemu správaniu a včas naň reagujte. Vyberte si riešenie na prevenciu straty údajov (DLP), ktoré zohľadňuje údaje, správanie a hrozby. Uistite sa, že riešenie dokáže inteligentne zabrániť a urýchliť vašu reakciu na rizikové správanie zasvätených osôb a pohyb údajov.
 • Chráňte používateľov, účty a údaje pred pokročilými hrozbami, či už sú v cloude, v dátovom centre alebo na zariadení vlastnenom zamestnancami.

4 bezpečnostné chyby, kvôli ktorým sú spoločnosti zraniteľné voči hrozbám z vnútra

interne hrozby blog

4 bezpečnostné chyby, kvôli ktorým sú spoločnosti zraniteľné voči hrozbám z vnútra

Vzhľadom na to, že práca na diaľku a rôzne hybridné formy spolupráce sú veľmi časté a trvácne v dnešnej dobe, potreba silného programu na riadenie vnútorných hrozieb narastá. Mnohé organizácie sa však naďalej zameriavajú iba na obranu pred vonkajšími hrozbami, a nie na hrozby, ktoré prichádzajú zvnútra – čo je voľba, ktorá môže potenciálne ohroziť ich fungovanie. Podľa výskumu Ponemon Institute sú priemerné náklady na vnútorné hrozby 11,45 milióna dolárov, čo predstavuje nárast až o 31% za dva roky.

Výsledné zraniteľnosti spojené s ohrozením jednotlivými zamestnancami a organizáciami môžu spôsobiť veľké problémy pre spoločnosť. Tieto zraniteľnosti je možné minimalizovať tým, že sa vyhnete bežným chybám spojeným s rizikami ohrozenia osobami z vnútra.

Dnes si prejdeme štyri hlavné bezpečnostné chyby, ktoré často spôsobujú, že zamestnanci (a spoločnosti) sú zraniteľnejší voči vnútorným hrozbám, a čo môžete urobiť, aby ste znížili riziko vnútornej hrozby pre Vašu organizáciu:

1. Školenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Nie všetky vnútorné hrozby sú výsledkom zlomyseľnej činnosti zamestnancov; zamestnanci častejšie robia chyby z nevedomosti. V skutočnosti takéto neplánované vnútorné hrozby predstavujú podľa Ponemona 62 % únikov údajov. Môže to pochádzať z takých zdanlivo neškodných akcií, ako je sťahovanie citlivých dokumentov na USB disk alebo odosielanie zašifrovaných dokumentov e-mailom na dokončenie práce doma.

S nárastom pracovných riešení na diaľku sa tento druh správania stal ešte rozšírenejším. Keďže spoločnosti sa čoraz viac spoliehajú na nástroje spolupráce na diaľku, mnohým chýbajú zavedené postupy a pravidlá pre zamestnancov, ktorí pracujú z domu. Tento problém sa týka aj externých predajcov, ktorí používajú rovnaké nástroje na každodennú komunikáciu. Bez usmernenia o tom, čo predstavuje bezpečné a správne správanie, si zamestnanci možno ani neuvedomia, kedy vystavujú spoločnosť riziku.

Ako tomu predísť?

Ak chcete zmierniť riziká vnútorných hrozieb, zvážte prispôsobenie školení zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby boli relevantné pre riziká, ktoré vidíte. Ak môžete do svojej existujúcej technológie zabudovať prispôsobené upozornenia, aby boli používatelia upozornení v čase, keď dôjde k neopatrnému rizikovému správaniu, môžete efektívnejšie určiť dôvod upozornenia a okamžite podniknúť kroky, aby sa tento problém neopakoval.

V prípade iných rizík, s ktorými sa bežne spoločnosti stretávajú, pomôže častejšie školenie o kybernetickej bezpečnosti a najmä o dodržiavaní predpisov o osvedčených postupoch e-mailovej a cloudovej spolupráce.

2. Neberieme do úvahy vonkajšie stresory

Zmeny v spôsobe, akým dnes pracujeme, určite sťažujú rozpoznanie varovných signálov potenciálnej škodlivej činnosti. Kedysi sa považovalo za veľmi podozrivé, ak zamestnanec pristupoval k údajom v mimopracovných hodinách alebo z iného miesta, ale teraz je to už norma.

Vďaka pracovnej sile, ktorá pracuje odkiaľkoľvek, je tiež pre mnohé spoločnosti jednoduchšie prehliadať rôzne vonkajšie stresory, ktoré by mohli inšpirovať k zlomyseľnému vnútornému správaniu. Medzi tieto stresory patria:

 • Núdzové situácie s peniazmi: Zamestnanec môže byť presvedčený, aby konal zlomyseľne voči svojej spoločnosti, keď sa ocitne vo finančnej tiesni.
 • Pomsta: Nespokojný zamestnanec môže pomôcť uniknúť dátam, aby sa mohol spoločnosti pomstiť. Môže k tomu dôjsť v dôsledku zlého zaobchádzania v tíme, pracovného konfliktu alebo prepúšťania.
 • Privilégium: Zamestnanec si môže myslieť, že si zaslúži vlastniť a kontrolovať údaje, najmä ak hral hlavnú úlohu pri získavaní alebo vytváraní údajov.
 • Protichodné hodnoty: Zamestnanec s náboženským alebo politickým presvedčením, ktoré je v rozpore s hodnotami spoločnosti, by sa mohol cítiť oprávnený pri pomoci s únikom údajov.
 • Nábor tretích strán: Zločinecké organizácie alebo rôzne zahraničné špionážne agentúry môžu najímať ľudí s cieľom zneužitia systému, podvodu alebo finančného zisku.

3. Odhaľovanie škodlivých osôb

Pri rozptýlenej pracovnej sile môže byť pre tímy kybernetickej bezpečnosti ťažšie byť informovaní o nespokojných zamestnancoch, hodnoteniach zlého výkonu alebo individuálnych osobných okolnostiach, ktoré môžu spôsobiť, že zamestnanec bude konať zlomyseľne. Zanedbanie ľudskej zložky straty údajov núti Vašu spoločnosť do toho, aby konal proaktívne.

Na zmiernenie potenciálnych rizík zaistite lepšiu spoluprácu a konzistentnú komunikáciu medzi vedúcimi tímov a pracovníkmi kybernetickej bezpečnosti, najmä ak zamestnanec vyjadrí silný nesúhlas alebo ignoruje zásady spoločnosti. Čím vzdelanejší sú vedúci vašich obchodných jednotiek o príznakoch, ktoré zvyčajne predchádzajú krádeži údajov a hrozbám zasvätených osôb, tým viac môžu pomôcť pri informovaní vášho bezpečnostného tímu.

Ideálne by si mal váš bezpečnostný tím tiež pravidelne porovnávať aktivitu používateľov a interakciu s údajmi. V spojení s prehľadom o možných signáloch nekalých aktivít môže táto korelácia aktivity a interakcie pomôcť tímu byť proaktívny pri práci na odhalení zneužitia privilégií a potenciálnych rizík straty údajov.

Neúplné alebo neúčinné procesy

Ako už bolo spomenuté, priemerné náklady na vnútorné hrozby sú ohromujúcich 11,45 milióna dolárov. Toto číslo sa však môže drasticky zvýšiť, keď organizácii chýba účinný proces na včasné riešenie vnútorných hrozieb. Zatiaľ čo priemerný počet dní na riešenie incidentu je 77, podľa Ponemona 35 % spoločností trvalo viac ako 90 dní, čo zodpovedá priemerným nákladom 13,71 milióna dolárov.

Bez efektívneho procesu by váš tím mohol stráviť hodiny skúšaním, či si potenciálna hrozba vyžaduje následné opatrenia. To bol prípad spoločnosti Certified Collateral Corporation (CCC), ktorej bezpečnostnému tímu trvalo posúdenie potenciálnych hrozieb šesť až sedem hodín.

Zlepšite svoj priemerný čas odozvy

Keď sa vyskytnú vnútorné hrozby, je nevyhnutné urýchliť váš čas na reakciu. CCC z vyššie uvedeného príkladu znížilo čas strávený počiatočným vyšetrovaním zo šiestich na sedem hodín na 10 až 15 minút pomocou riešenia Proofpoint Insider Threat Management.

Najúčinnejšie programy ITM zahŕňajú prepojenie medzi oddeleniami, čo znamená, že nie každý bude mať skúsenosti s porozumením žargónu alebo analýze IT tímu. Používanie platformy, ktorá dokáže zvýrazniť relevantné dôkazy v ľahko zrozumiteľných správach, uľahčuje zdieľanie dôkazov na účely rozhodovania.

4. Nedostatok moderného prístupu k prevencii straty dát (DLP)

Existuje veľa spôsobov, ako môžu organizácie utrpieť incident straty údajov, v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, najmä ak vezmete do úvahy rastúci počet diaľkových spoluprác, ktoré si vyžadujú, aby malo prístup k citlivejším informáciám o spoločnosti viac cudzincov.

Programy na prevenciu straty údajov, ktoré spoločnosti kedysi implementovali, aby zostali v súlade s normami, zvyčajne vytvárajú príliš veľa napätia pre digitálne fungujúcich zamestnancov. To v konečnom dôsledku vedie k tomu, že zamestnanci volia riešenia, ktoré môžu neúmyselne zväčšiť potenciál hrozby, čo je úplne v rozpore so zamýšľaným cieľom implementácie riešenia na prevenciu straty dát.

Aktualizujte svoj prístup k prevencii strate dát

Presvedčte svoj tím, aby sa vzdialil od tradičného prístupu. Koniec koncov, údaje sa sami nepohybujú; ľudia presúvajú dáta. Moderný prístup si vyžaduje implementáciu riešenia zameraného na ľudí, ktoré mení spôsob, akým organizácie zisťujú, predchádzajú a reagujú na incidenty vnútorných hrozieb na základe kombinácie rizikovosti používateľa a citlivosti údajov.

Získanie prehľadu o kontexte pohybu údajov v reálnom čase môže bezpečnostným tímom pomôcť efektívnejšie identifikovať rizikový pohyb údajov. Umožňuje efektívnejšiu prevenciu a riešenie na zastavenie incidentov straty údajov skôr, ako môžu organizácii spôsobiť značné finančné škody alebo škody na značke.

Kľúčový poznatok

Lepším pochopením toho, kde sú vaše zraniteľné miesta medzi vašimi zamestnancami a v rámci vašich interných firemných procesov, môžete podniknúť kroky na zabránenie straty údajov a riziku ohrozenia zo strany zamestnancov. Lepší prehľad o včasných indikátoroch, ktoré môžu spustiť takýto incident, vám umožní efektívnejšie riešiť slabé miesta a zmierniť riziká.

Základy, ktoré môžete urobiť aj Vy pre kybernetickú bezpečnosť

blog kyberneticka bezpecnost

Základy, ktoré môžete urobiť aj Vy pre kybernetickú bezpečnosť

Mesiac október sa už tradične nazýva aj mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Okrem výhodných akcií pre našich zákazníkov sme si pre Vás na jeho záver pripravili desatoro základných krokov, ktoré pomôžu k vyššej online bezpečnosti.

Každý jednotlivec by mal mať svoju úlohu pri ochrane svojich informácií a zabezpečení svojich systémov a zariadení. A existuje mnoho krokov, ktoré môžete aj Vy podniknúť na zvýšenie svojej kybernetickej bezpečnosti bez toho, aby ste museli urobiť nejakú významnú investíciu alebo vyhľadať pomoc odborníkov. Toto sú niektoré z nich:

 • Vytvorte si dlhé, jedinečné heslo

  Dĺžka víťazí nad zložitosťou. Silná prístupová fráza je napríklad veta, ktorá má aspoň 12 znakov. Zamerajte sa na pre Vás výnimočné a zapamätateľné vety alebo frázy.

 • Silné heslá nestačia

  Použite 2-faktorové alebo viacfaktorové overenie autentifikácie (ako sú biometrické údaje, bezpečnostné kľúče alebo jedinečné, jednorazové kódy prostredníctvom aplikácie či sms), kedykoľvek je Vám táto možnosť ponúkaná. V súčasnosti viacfaktorové overenie poskytuje väčšina sociálnych sietí aj voľne dostupných e-mailových služieb.

 • Keď máte pochybnosti – neklikajte

  Odkazy v e-mailoch, tweetoch a príspevkoch či aj reklamách na sociálnych médiách sú najjednoduchším spôsobom, ako počítačoví zločinci získajú Vaše citlivé informácie. Dávajte si pozor na klikanie na odkazy resp. sťahovanie čohokoľvek, čo pochádza od cudzej strany, prípadne aj podozrivý e-mail alebo správu od známeho jedinca, ktorý ste vôbec nečakali.

 • Udržujte svoje zariadenia aktualizované

  Majte všetky softvéry na zariadeniach pripojených k internetu aktualizované – vrátane osobných počítačov a smartfónov či tabletov - na zníženie rizika ransomware a malware. Nakonfigurujte si svoje zariadenia aby sa automaticky aktualizovali alebo aby Vás upozornili, keď je k dispozícii aktualizácia.

 • Zálohujte

  Chráňte svoju cennú prácu, hudbu, fotografie a ďalšie digitálne informácie vytvorením elektronickej kópie a bezpečne ju uložte napr. na externý disk alebo do cloudu. Ak máte kópiu svojich údajov a Vaše zariadenie sa stane obeťou ransomware alebo inej kybernetické hrozby, budete môcť obnoviť dáta zo zálohy.

 • Vlastnite svoju online identitu

  Zakaždým, keď si zaregistrujete nový účet alebo si stiahnite novú aplikáciu alebo získate nové zariadenie, okamžite si nakonfigurujte nastavenia ochrany osobných údajov a zabezpečenia na úroveň pohodlia pre zdieľanie informácií. Pravidelne kontrolujte tieto nastavenia (aspoň raz ročne), aby ste sa uistili, že sú stále nakonfigurované podľa vášho pohodlia.

 • Zdieľajte opatrne

  Zamyslite sa predtým, ako uverejníte príspevok o sebe a iných online. Zvážte, čo príspevok odhaľuje a kto by to mohol vidieť a ako to môže ovplyvniť vás alebo iných. Najmä zdieľanie svojej lokácie môže byť v dnešnej dobe nebezpečné.

 • Buďte obozretný na verejnej wi-fi sieti

  Verejné bezdrôtové siete a prístupové body nie sú bezpečné, čo znamená, že by to mohol potenciálne niekto vidieť, čo robíte na svojom notebooku alebo smartfóne, keď ste k nim pripojení. Obmedzte to čo robíte na verejnej sieti Wi-Fi a vyhýbajte sa prihlasovaniu do účtov ako sú e-mail a finančné služby. Ak potrebujete využívať takéto citlivé služby, zvážte použitie virtuálnej súkromnej siete (VPN) alebo osobného/mobilného hotspotu na zabezpečené pripojenie.

 • Kontrolujte, kam klikáte

  Aj internetové odkazy, ktoré vyzerajú dôveryhodne na prvý pohľad môžu byť v skutočnosti pascou. Podvodné URL odkazy môžu byť zamaskované ako slová v článku, tlačidlá alebo obrázky. Keď prejdete kurzorom myšky na URL odkaz, zobrazí sa vám (zväčša vľavo dole, alebo priamo pri odkaze), kam tento odkaz smeruje.

 • Pozor na sťahovanie

  Najmä "pirátsky" obsah, vrátane softvérov môže obsahovať vírusy alebo malware. Počítačoví zločinci sa pokúšajú lákať svoje obete na stiahnutie seriálov, filmov, hier alebo inak platených softvérov – pričom stiahnuté položky sú v skutočnosti infikované. Ani antivírusový systém Vás nemusí ochrániť proti každej hrozbe, najmä ak si ju dobrovoľne nainštalujete, preto buďte obozretný v tom čo sťahujete.

5 tipov ako sa brániť proti ransomware hrozbám

interne hrozby ransomware

5 tipov ako sa brániť proti ransomware hrozbám

V posledných rokoch ransomware prerástol do vážneho problému, s ktorým sa môže stretnúť každý – a s ktorým sa potýka už státisíce ľudí.

V posledných rokoch sa výkupcovia stále viac zameriavajú na organizácie, ale to neznamená, že bežní používatelia nie sú ohrození – ľudia sú stále zasiahnuteľní aj v domácnostiach, niekedy dokonca iba náhodou. Ak nechcete prísť o svoje fotografie, dokumenty a ďalšie súbory, mali by ste nevyhnutne získať niekoľko zručností a návykov v oblasti anti-ransomwaru.

Čo je vlastne ransomware?

Ransomware je škodlivý softvér, ktorý na pevnom disku vyhľadáva informácie cenné pre používateľov (napríklad dokumenty, tabuľky, obrázky a databázy) a šifruje všetko, čo nájde a uzamkne Vaše súbory. Následne ransomware zobrazí správu požadujúcu platbu za obnovu údajov.

Ak obeť zaplatí, môže sa odohrať jeden z niekoľkých scenárov:

 • Niekedy útočníci skutočne pošlú dešifrovací kľúč s pokynmi.
 • Niekedy útočníci skutočne pošlú dešifrovací kľúč s pokynmi, súbory obnovíte a vzápätí vám útočník dáta znovu zašifruje.
 • Niektorí útočníci jednoducho vezmú peniaze obete a zmiznú.
 • V niektorých prípadoch počítačoví zločinci nedokážu obnoviť údaje, aj keď chcú – niektoré ransomware poškodzujú súbory neodvolateľne.

Ransomware sa môže dostať do vášho počítača rôznymi spôsobmi. Môžete napríklad zapojiť infikovaný USB disk alebo si niečo stiahnuť z podozrivého webu. Najčastejším zdrojom nákazy sú e-maily s nebezpečnými prílohami alebo odkazy na škodlivé stránky. Asi najnepríjemnejším aspektom mnohých ransomwarov je ich schopnosť šíriť sa cez zariadenia v tej istej sieti. To znamená, že ak Váš osobný počítač zachytí škodlivý softvér, môžete očakávať útok aj na ďalšie počítače zapojené na rovnakú sieť. Jeden ransomware na pracovnom zariadení môže zastaviť všetku firemnú komunikáciu.

Čo robiť, ak sú už Vaše údaje zašifrované

Ak sú vaše údaje zašifrované, neprepadajte panike. Je to zlá situácia, ale stále budete môcť obnoviť svoje súbory:

 • Neplaťte. Každá platba výkupného predstavuje finančný príspevok k vývoju škodlivého softvéru a signál počítačovým zločincom, že ich schéma je zisková. A nemusí to fungovať – možno nič nedostanete späť, aj keď zaplatíte.
 • Pomocou služby Crypto Sheriff na webe No More Ransom zistíte, akým škodlivým softvérom sa nakazil váš disk. Decryptor už pre neho môže existovať, v takom prípade ho môžete použiť na obnovu údajov bez toho, aby ste museli minúť cent. (prelinky)
 • No More Ransom, ktorú podporuje Europol a rôzne spoločnosti zaoberajúce sa zločinom proti kriminalite, ponúka desiatky dešifrátorov.
 • Ak nemôžete nájsť decryptor pre ransomware, ktorý Vás napadol, nezúfajte, každým dňom môže pribudnúť nový decryptor práve pre Váš problém.

Ako sa chrániť pred ransomware

Teraz, keď poznáte základ problému, je načase si osvojiť niekoľko pravidiel IT hygieny, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa ransomwaru:

 1. Vykonávajte zálohy

Pravidelne ukladajte dôležité súbory a dokumenty do cloudového úložiska alebo na externý pevný disk. Zálohovanie fotografií môžete obmedziť na raz týždenne alebo dokonca každý mesiac, ale dôležité aktuálne dokumenty zálohujte každých pár dní alebo dokonca denne. Zálohovanie súborov nemusí byť práca navyše: existuje aj  automatické zálohovanie.

Ak sa však rozhodnete zálohovať údaje, neváhajte s tým pridlho. Zálohovanie v prípade útoku ransomware – alebo aj ak Vám mačka prejde klávesnicou a odstráni vašu správu – znamená, že nemusíte prísť o svoju prácu a dôležité súbory.

Pre úspešné zálohovanie nezabudnite na niekoľko dôležitých pravidiel:

 • Pripojte záložný pevný disk iba vtedy, keď naň píšete alebo z neho čítate. Šifrovaný bude aj akýkoľvek disk pripojený k počítaču v čase útoku ransomwaru.
 • Chráňte prístup k cloudovému úložisku pomocou silného hesla a dvojfaktorovej autentifikácie.
 1. Buďte opatrní na svoje e-maily a správy

E-mailové prílohy a infikované webové stránky sú najčastejším úkrytom trójskych koní ransomware, preto s každou neočakávanou poštou a správou zaobchádzajte ako s potenciálnym zdrojom nebezpečenstva. Čo však robí správu podozrivou? To je oblasť, ktorá vyžaduje zvýšenú pozornosť a dobrý úsudok. V minulosti sme už tomu venovali pozornosť v našom blogu.

 • Uistite sa, že poznáte odosielateľa. K obsahu, prílohám a odkazom v e -mailoch od neznámych ľudí pristupujte maximálne skepticky. To platí aj pre správy v aplikáciách, sociálnych sieťach a fórach. Ak máte obavy, pošlite správu do priečinka so spamom, najmä ak ide o neočakávané platby.
 • Ak sa chcete s takýmito správami stretávať menej často, nakonfigurujte v bezpečnostnom riešení filtrovanie nevyžiadanej pošty a kontrolu poštovej prevádzky.
 • Ak dostanete podozrivý odkaz alebo súbor, ktorý ste nečakali, od niekoho známeho, kontaktujte ho telefonicky alebo v inom formáte; Ich účet alebo schránka mohli byť napadnuté.
 1. Vyhýbajte sa podozrivým webovým stránkam

Kyberzločinci, ktorí sa neobmedzujú iba na odkazy v e-mailoch, používajú impozantnú škálu trikov, ako podviesť obete pri sťahovaní škodlivého softvéru. Ak sa po kliknutí na banner objaví neočakávaný webový zdroj alebo sa na obrazovke zobrazí výzva na stiahnutie niečoho, stránku ihneď zatvorte. Je veľmi pravdepodobné, že vidíte pokus o infekciu ransomware.

 1. Aktualizujte softvéry včas

Kybernetickí zločinci často používajú na prenikanie do zariadení známe zraniteľnosti softvérov – ktoré vývojári už možno opravili v ďalšej aktualizácii. Každý, kto pravidelne neaktualizuje svoj softvér, je obzvlášť ohrozený. Zapnite automatické aktualizácie, kedykoľvek je to možné, a pravidelne kontrolujte aktualizácie aplikácií, ktoré sa neaktualizujú automaticky.

 1. Nainštalujte bezpečnostné riešenie

Moderné bezpečnostné riešenia dokážu identifikovať a blokovať malware v reálnom čase. Napríklad aplikácia Kaspersky antivírus obsahuje množstvo nástrojov na ochranu používateľov pred ransomvérom. Dokonca aj v nepravdepodobnom prípade, že obzvlášť prefíkaný kus škodlivého softvéru prekoná antivírusovú ochranu súborov, toho veľa nezmôže: Kaspersky analyzuje činnosti spustených aplikácií a blokuje pokusy o šifrovanie súborov.

V prípade, že chcete pomôcť vybrať vhodnú ochranu proti ransomware pre Vašu spoločnosť, neváhajte nás kontaktovať – radi Vám poradíme.

Inštalácia Kaspersky Security Center 13 a MariaDB

maria db inštalácia

Inštalácia Kaspersky Security Center 13 a MariaDB

Ak používate staršie verzie Kaspersky Security Center a premýšľali ste nad updatom ale sami si na to netrúfate – radi Vám pomôžeme.
Minulý mesiac sme vykonali migráciu KSC u jedného z našich zákazníkov hneď o niekoľko verzií vyššie, s použitím bezplatnej databázy ‚Maria DB‘ a najmä aj so zachovaním všetkých bezpečnostných politík a aktuálnych konfigurácií softvéru, ktoré táto spoločnosť mala nastavené na ich staršej verzii.

Bezplatná databáza ‚Maria DB‘ je pre Kaspersky novinkou, nakoľko doteraz sa využívala najmä platená MS SQL databáza. KSC síce podporuje aj bezplatnú MS SQL, tá má ale výrazné limity a nedá sa použiť  ak používate KSC na náročnejšie úlohy ako napr. distribúciu SW opráv (patch management) . Upgrade Vášho Kaspersky Security Center Vám teda môže pomôcť ušetriť niekoľko stoviek eur a tiež Vám poskytne sofistikovanejšiu ochranu ako jeho staršie verzie.
Update KSC však môže pre neskúseného člena IT tímu pôsobiť náročne a obnáša so sebou riziko straty dát pri pokuse o migráciu, najmä ak v minulosti ešte podobný úkon nevykonával. Tento problém vyriešime za Vás a bezpečne Vám upgradujeme KSC na Vami zvolenú verziu so zachovaním všetkých dôležitých informácií.

Ako na inštaláciu KSC s Maria DB?

Sú situácie keď potrebujete základnú databázu bez obmedzenia veľkostného limitu a nevyžadujete nasadenie komerčnej verzie. Ako inštalačný scenár je vhodné použiť prepojenie KSC s databázou MariaDB .

Databázu nájdete na: https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-msi-packages-on-windows/
(ku dátumu vzniku článku Kaspersky podporuje verziu MariaDB 10.3.x.)

Inštalácia databázy je veľmi jednoduchá a pozostáva z nasledovných krokov:

maria db inštalácia
maria db inštalácia
maria db inštalácia
maria db inštalácia

Pri inštalácii KSC zakliknete voľbu MySQL a následovne nastavenia ktoré sú platné pre prípad, že máte KSC a MariaDB na jednom server a použili ste default porty. Heslo root-a použijete to, ktoré ste nastavili pri inštalácii MariaDB.

maria db inštalácia
maria db inštalácia
maria db inštalácia

V prípade ak ste pri inštalácii MariaDB použili vyššiu verziu ako 10.3.x dostanete nasledovné chybové hlásenie:

mariadb error

Inštaláciu KSC dokončíte štandardným spôsobom. Následne konfiguráciu MariaDB pre KSC13 nastavíte podľa nasledovných parametrov:

https://support.kaspersky.com/KSC/13/en-US/210277.htm

*Do konfigurácie ini súboru sme ešte pridali: table_definition_cache=4000

V prípade otázok alebo konzultácii pri inštalácii a konfigurácii KSC, či pre jeho celkové nasadenie aj s Maria DB nás môžete kontaktovať.

 

Ransomvér: ako sa k vám dostane a ako sa proti nemu včas ochrániť?

Data protection

Ransomvér: ako sa k vám dostane a ako sa proti nemu včas ochrániť?

Jeden z dôvodov, prečo je ransomvér taký zničujúci, je, že namiesto slabých miest v sieti sa často zameriava na slabé miesta u ľudí. Uznávajúc túto skutočnosť, denník The Washington Post nedávno urobil rozhovor s EVP spoločnosti Proofpoint pre stratégiu kybernetickej bezpečnosti Ryanom Kalemberom o kritickej úlohe, ktorú môžu zamestnanci hrať pri predchádzaní ransomvérovým útokom pri práci. Kalember ponúkol svoje postrehy o tom, prečo je útok ransomvéru úspešný, na koho je zameraný a čo sa s tým dá robiť:

Ako to funguje?

Ransomvér sa zvyčajne začína ako prispôsobený e-mail odoslaný konkrétnemu cieľu v spoločnosti. E-mail často odkazuje na určité záujmy alebo preferencie, ktoré môže mať zamestnanec podľa identifikačného prieskumu jeho sociálnych médií pred útokom. Pretože ľudia radi čítajú o svojich záujmoch alebo o nich počúvajú od podobne zmýšľajúcich ľudí, vždy sa tým zvyšuje „otvorenosť“ e-mailu a potenciálne poškodenie. E-maily však nie sú náhodne zamerané na ľudí.

Z denníka The Washington Post: „V závislosti od ich rolí v spoločnosti nájdu niektorí zamestnanci svoje schránky doručenej pošty zahltené stovkami phishingových e-mailov určených na ukradnutie prístupov príjemcu,“ hovorí Kalember. Proofpoint historicky spája pokusy o ransomvér zamerané na zamestnancov s titulmi ako účtovníci, CEO alebo podobne zameraných zamestnancov. Ak má niekto prístup k privilegovaným informáciám, budú na neho skôr či neskôr zamerané podvodné e-maily.

Pokazil som to, čo teraz?

Povedzme, že ste zamestnanec sediaci vo svojej kancelárii alebo doma na home-office a nadávate si, pretože ste práve zdieľali citlivé informácie s niekým, kto sa vydával za Vášho riaditeľa. Alebo ste možno boli podvedení kliknutím na podvodný odkaz, ktorý môže ale aj nemusí viesť k budúcemu poškodeniu organizácie. Mali by ste iba predstierať, že sa to nestalo a dúfať, že sa nepríde na to, že za to môžete práve vy?
Rýchla odpoveď je – určite nie.

“Toto je často prvá reakcia a nie je to ideálne,” hovorí Kalember. “Keď podľahnete nejakému podvodu, útočník má stále nejaké časové obdobie, v ktorom musí zistiť, čo za informácie práve dostali a či vôbec stojí za to to využiť.”

Tento časový interval, medzi Vašou chybou a útočníkmi, ktorí rozhodujú o tom, ako na tom zarobiť, je to, čo bezpečnostný priemysel nazýva „čas zotrvania“, čas, ktorý môže „podporiť“ alebo zneškodniť útok. Kalember hovorí, že najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môžete počas tohto medzičasu urobiť, je informovať IT, čo sa práve stalo. To môže spoločnosti pomôcť nielen zmierniť škody, ale môže tiež chrániť Vás. Okamžitá správa o Vašom stretnutí s phishingovým e-mailom môže tiež pomôcť pri stanovení vzdialenosti medzi skutočným incidentom a budúcou škodlivou aktivitou vychádzajúcou z Vašich účtov.

Ako znížiť riziko, že sa niekto stane „vinníkom“

Mnoho pracovníkov sa pochopiteľne pýta: „Prečo by to mal byť môj problém?“ V ideálnom prípade by nemal byť. Kalember tvrdí, že by malo byť zodpovednosťou spoločnosti filtrovať škodlivé e-maily, ale to by 100% fungovalo iba v ideálnom svete. Kým sa tento ideál nedosiahne, musia sa zamestnanci podieľať na obrane svojej organizácie. Washington Post navrhuje, ako môžu organizácie znížiť pravdepodobnosť toho, že sa niekto stane vinníkom zodpovedným za ransomvérový útok:

 • Vyškoľte zamestnancov, aby odhalili pokusy o phishing. Znamená to praktické, interaktívne školenie s pravidelnými cvičeniami. Čím dlhšie sú zamestnanci bez zaškolenia / preškolenia, tým horšie výsledky dosahujú pri odhaľovaní phishingových útokov. Metódy sa neustále vyvíjajú a rovnako by sa malo vyvíjať aj učebné osnovy výcviku. Tiež by to malo byť povinné pre každého zamestnanca, ktorý pracuje s internetom.
 • Overte svoju podnikovú e-mailovú doménu. Mala by blokovať podvodníkov v doručovaní správ z falošných alebo podozrivých domén.
 • Ujasnite si, čo by mali zamestnanci robiť, keď kliknú na podozrivý odkaz alebo prílohu – ak si zamestnanci nie sú istí, ako niečo nahlásiť, neurobia to. Kalember odporúča automatizované hlásenie, ktoré umožňuje zamestnancom hlásiť škodlivý e-mail kliknutím na tlačidlo.
 • Ponechajte priestor pre ľudskú chybu. Chyby sa stávajú, preto zvážte technológiu zameranú proti phishingu, ako sú vzdialené prehliadače, v ktorých sa adresy URL otvárajú v špeciálnom prostredí v cloude. Bez ohľadu na to, čo adresa URL obsahuje, nemôže byť kompromitujúca pre zamestnanca ani pre jeho zamestnávateľa.
 • Vykonávajte neustále testovanie bezpečnosti. Zraniteľnosť softvéru je ďalším spôsobom, ako môžu narušitelia získať prístup. IT tím vašej spoločnosti – alebo tretia strana – by mal aktívne hľadať hrozby vo vašej sieti.

Pozor! Útočníci používajú obrázky vo phishingových e-mailoch

phishingový útok

Pozor! Útočníci používajú obrázky vo phishingových e-mailoch

Moderné riešenia proti phishingu a antispam čoraz viac využívajú rôzne technológie strojového učenia. Používanie pokročilých technológií na analýzu textu sťažuje ich oklamanie, a preto sa útočníci rozhodli pre jednoduchý, ale efektívny trik: umiestnenie textu do obrázka. Potom vložia obrázok do tela správy pomocou kódovania Base64 (obrázky v e-mailových správach sú zvyčajne hostované na externom webe a poštoví klienti nenačítajú obrázky v e-mailoch od spoločností mimo firmy). Veľa takýchto phishingových obrázkových e-mailov sa snaží napríklad o ukradnutie prístupových údajov do služieb Microsoft Office 365.

Phishingový obrázkový e-mail

Ide v podstate o obrázok na bielom pozadí (splýva tak s predvoleným rozhraním Outlooku a väčšiny e-mailových služieb). Tu je typický príklad phishingového e-mailu tohto druhu:

phishing ako obrazok

Ako vždy by mal používateľ zvážiť, či sú jednotlivé prvky správy vhodné, normálne a hodnoverné. Jedným z aspektov, ktorý vyskočí, je formát. Neexistuje žiadny riadny dôvod na to, aby tento (alebo takmer akýkoľvek) e-mail bol obrázkom. Najmä automaticky generované správy, ako napríklad overenia účtu, používajú zásadne text. Kontrola, či je e-mail obrázkom alebo textom, je jednoduchá: umiestnite kurzor myši na hypertextový odkaz alebo tlačidlo a sledujte, či sa kurzor myši zmení – pri normálnom texte to bude možné, pri obrázku nie. V takom prípade však kliknutím kamkoľvek na obrázok už otvoríte hypertextový odkaz, pretože cieľová adresa URL je pripojená k obrázku, takže v podstate celý obrázok predstavuje jedno tlačidlo / hypertextový odkaz.

Ak si stále nie ste istý, skúste zvýrazniť časť textu alebo zmeniť veľkosť okna poštového klienta. Ak je to obrázok, nebudete môcť v ňom zvýrazniť žiadne slová a zmena veľkosti okna nespôsobí zmenu dĺžky riadkov textu.

Všeobecný štýl e-mailu tiež len ťažko dodáva dôveryhodnosť – rôzne písma a medzery medzi riadkami, nesprávne používanie interpunkčných znamienok a nespisovný jazyk sú všetko znakom podvodu. Ľudia samozrejme robia chyby, ale šablóny spoločnosti Microsoft ich zvyčajne nemajú. Ak v niektorom e-maily uvidíte toľko očividných chýb, ide pravdepodobne o phishing.

Posledný detail: Tvrdenie, že účet musí byť overený do 48 hodín, by malo tiež byť varovným signálom. Podvodníci sa často snažia prinútiť používateľov, aby podnikli neopatrné kroky v časovom strese.

Phishingové stránky

Ak sa predsalen prekliknete cez phishingový e-mail na URL odkaz, vyzerá stránka, na ktorú tento konkrétny odkazuje, ešte menej presvedčivo. Legálna stránka patriaca spoločnosti Microsoft by bola hostovaná na doméne spoločnosti Microsoft, ale banner „Vytvorte si svoj web pomocou WordPress.com“ jasne oznamuje, že stránka bola vytvorená na bezplatnej hostiteľskej platforme WordPress.

phishingovy web

Celkovo stránka nevyzerá vôbec presvedčivo, použité písma, obrázky a štylizácia vôbec nepripomínajú oficiálne stránky.
Niekedy sú stránky na ukradnutie údajov urobené presvedčivejšie a je menej nápadné, že ide o podvod. Preto je dobré byť v strehu už pri prvom kroku – doručenom falošnom e-maily.

Ako zostať v bezpečí

Spoľahlivé riešenie ochrany e-mailu deteguje phishingové e-maily na základe niekoľkých faktorov, nielen na základe analýzy textu. Preto odporúčame používať moderné mechanizmy ochrany pošty, ako napríklad Kaspersky Security pre Microsoft Office 365.

Na záver nezabudnite na nami opakovanú radu: Neustále podporujte medzi zamestnancami povedomie o kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom školení . Čím lepšie ľudia pochopia spôsoby moderných IT hrozieb, tým menšia je pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami phishingu.

Najúspešnejšie phishingové šablóny za rok 2020

phishing šablony štatistiky

Najúspešnejšie phishingové šablóny za rok 2020

Vzdelávate svojich zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti o phishingu? Ak áno, tento blog je pre Vás a Váš prehľad o tom, aké typy šablón sa najviac používajú a či sú v skutočnosti aj najefektívnejšie. A ak náhodou ešte nie, určite Vám odporúčame pozrieť sa na naše možnosti školení v tejto tematike.

Ako môžete vidieť na grafoch nižšie, najviac využívané sú phishingové šablóny obsahujúce URL odkazy, v menšom zastúpení sú šablóny so zadávaním dát (osobných údajov) a úplne najmenšie % tvoria šablóny s prílohami. V skutočnosti sú ale užívateľmi najviac otvárané typy phishingu práve šablóny obsahujúce prílohy!

phishing šablony štatistiky

Organizácie by si mali zvoliť šablóny simulovaného phishingu, ktoré sa týkajú hrozieb z reálneho prostredia, ktorým ich používatelia s najväčšou pravdepodobnosťou čelia. Nemali by však ignorovať prvky kreativity a prekvapenia pri testovaní používateľov. Veľmi často sú to práve „odľahlejšie“ témy, ktoré sú najlákavejšie pre používateľov aby ich otvorili.

Pozrime sa napríklad na 10 najpoužívanejších a 10 „najlepších“ tém phishingových kampaní v roku 2020. V oboch kategóriách boli odoslané šablóny s týmito témami najmenej 2 300 používateľom (a v niektorých prípadoch mnohým ďalším).

Najpoužívanejšie témy phishingových kampaní:

 1. Nové oznámenie z Microsoft Teams
 2. Zdravotné riziko a upozornenie ohľadom koronavírusu
 3. Oznámenie o vypršaní platnosti hesla pre Office 365
 4. Deaktivácia starého účtu OneDrive
 5. Oznámenie o zdieľanom dokumente OneDrive
 6. Zľava do Starbucks
 7. Koronavírus – bezpečnostné informácie od WHO
 8. Upozornenie na novú hlasovú správu
 9. Upozornenie na veľký počet odstránených súborov z OneDrive
 10. UPS oznámenie o dodaní zasielky

Témy phishingových kampaní, ktorým najviac používateľov podľahlo:

 1. 1 mesiac streamovacích služieb Netflix pre zamestnancov zadarmo
 2. Zajednanie dovolenkovej zmluvy
 3. Starbucks pumpkin-spice sezóna zahájená
 4. Predaj lístkov na Letné Olympijské hry 2020
 5. Pripomenutie faktúry po splatnosti
 6. Výzva na aktualizáciu hesla Spotify
 7. Zmenka
 8. Porušenie dresscode
 9. Dostupnosť rúšok proti Covid-u a platobné plány pre podnikanie
 10. Oznámenie o porušení pravidiel

Aká bola miera zlyhania na vyššie uvedených témach? Blízko 100%! A phishing na zajednanie dovolenkovej zmluvy sa ukázala rovnako úspešná naprieč viacero jazykmi. Na porovnanie najvyššia miera zlyhania medzi najčastejšie používanými šablónami bola 21%.
Je tiež potrebné uviesť, že 6 z najchúlostivejších šablón boli phishingy založené na škodlivých prílohách. Ďalšie 4 boli phishingy založené na URL odkazoch – do zoznamu „najúspešnejších“ sa nedostali žiadne phishingové simulácie s potrebou zadania osobných údajov.

Ako efektívne zabrániť interným hrozbám

interne hrozby blog

Interné hrozby: ako sa efektívne brániť?

Problémom interných hrozieb  sme vás previedli už dávnejšie, dnes  Vám prinášame záverečnú časť tejto problematiky – riadene rizika vnútorných hrozieb. V poslednom blogu  sme sa zaoberali tým, či je Vaša spoločnosť na tieto hrozby pripravená – teraz sa pozrieme na to, čo by pre účinnú obranu proti tomuto problému mala robiť.

Interné hrozby sú čoraz väčším problémom zameraným na ľudí – Vašich zamestnancov. V minulom roku tieto hrozby stáli organizácie 11,45 milióna dolárov – čo je nárast o 31% za iba dva roky. Zistenie incidentov vnútorných hrozieb  môže byť náročné, pretože môžu zahŕňať zamestnancov, dodávateľov alebo partnerov. Nehovoriac o tom, že tri štvrtiny týchto incidentov sa stali náhodou.

Každý dobrý program na ochranu proti vnútorným hrozbám by  mal obsahovať kombináciu správnych politík,  postupov a procesov. Tu sú štyri základné súčasti, ktoré spadajú do týchto dvoch kategórií:

1. Vyšetrovanie a zmierňovanie hrozieb

Dôležitým aspektom každého programu na riadenie vnútorných hrozieb je schopnosť proaktívne zmierňovať vnútorné riziká. Organizácie najčastejšie reagujú na incidenty, ku ktorým už došlo, bez toho aby mali nejaký prehľad o možných rizikách predtým. Preto môže byť ťažké zistiť hlavnú príčinu incidentu – vyšetrovanie incidentov vnútorných hrozieb môže niekedy trvať týždne, mesiace alebo dokonca dlhšie.

Čím dlhšie vyšetrovanie trvá, tým je incident nákladnejší. Keďže interné hrozby zahŕňajú všetok personál, okrem IT tímov sú v týchto vyšetrovaniach zapojení všetci kľúčoví aktéri okrem iných aj personalisti, právni a riadiaci pracovníci.

Aktívne zníženie rizika vnútorných hrozieb znamená prehľad o používateľskej aj dátovej aktivite. Mnoho starších bezpečnostných nástrojov sa zameriava iba na dátovú časť problému. V skutočnosti sú to ľudia, čo presúvajú údaje. Jasné dôkazy o tom, kto čo kedy, kde a prečo mohol urobiť, môžu výrazne pomôcť pri vyšetrovaní. Ak je incident výsledkom chyby používateľa, tieto dôkazy môžu rovnako očistiť nevinných ľudí, ktorí sa len snažili vykonávať svoju prácu a žiadny únik informácií neplánovali.

2. Správa a politika

Dôkladný program začína jasne definovanou firemnou politikou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tejto politike mohol ľahko porozumieť ktokoľvek v organizácii – vrátane externých dodávateľov alebo partnerov, ktorí pracujú s citlivými údajmi. Pravidelné školenie o zvyšovaní povedomia o bezpečnosti môže pomôcť posilniť túto politiku u používateľov (o tom si však ešte povieme neskôr).

Ďalšou vrstvou riadenia je interný plán, ktorý určuje reťazec velenia pri vyšetrovaní incidentov. Tieto zásady a postupy by mali zjednocovať aspekty bezpečnosti pri porušení/úniku dôverných informácií zo strany interných osôb s personálnymi povinnosťami organizácie. Mali by tiež všade, kde je to možné, brať do úvahy súkromie používateľov.

3. Preverenia zamestnancov

Preverenia potenciálnych zamestnancov minulosti boli štandardným operačným postupom pre mnoho organizácií v procese prijímania nových kolegov. Komplexná kontrola predchádzajúcich pracovných skúseností so zamestnancom môže odhaliť mnoho potenciálnych predchodcov vnútornej hrozby. Takéto kontroly môžu tiež pomôcť tímom ľudských zdrojov lepšie sa rozhodnúť o prijatí do zamestnania v súlade s právnymi protokolmi. Rozsah takýchto previerok je však obmedzený, a nie je jednoduché sa dostať k správnym informáciám.

V skutočnosti môžu byť ešte účinnejšie pravidelné kontroly na základe správania a sentimentu zamestnancov. Potenciálnymi indikátormi vnútorných hrozieb môžu byť napríklad finančný stres, nespokojnosť s prácou a podobné problémy s pracoviskom.

Vaši ľudia sú prvou líniou obrany proti vnútorným rizikám. Aj keď sa určité typy základného povedomia o bezpečnosť vzťahujú na všetkých zasvätených (zamestnancov, partnerov a dodávateľov), mali by ste sa usilovať aj o prispôsobenie svojho školenia. Napríklad privilegovaní používatelia IT by mali dostať inú úroveň školenia ako priemerný zamestnanec na základe samotnej úrovne prístupu.

Cieľom školenia by malo byť, aby sa Vaši používatelia dostali ďalej, než len do povedomia o bezpečnostných politikách a problémoch, ale aby ste ich skutočne vzdelávali. Používatelia by mali dostať pokyny, prečo a ako hodnotiť riziká a bezpečnostné dôsledky rôznych situácií. Bezpečnostný tím by mal tiež overiť, či pracovníci vedia, ako pri každodennom výkone používať osvedčené postupy v oblasti zabezpečenia.

50 štatistík o phishingu – časť II.

blog štatistiky

50 štatistík o phishingu,
ktoré by Vás v roku 2021 mali zaujímať – časť II.

Dnes Vám prinášame pokračovanie zaujímavých štatistík a faktov o phishingu, zozbieraných spoločnosťou Expert Insights, ktoré Vám môžu pomôcť udržať si aktuálny prehľad. V tejto časti sa bližšie pozrieme na to, akú sú pre spoločnosti najčastejšie dôsledky týchto útokov a aj ako sa proti nim brániť.

Dopady phishingového útoku

Phishingové útoky môžu byť pre organizácie, ktoré sa stanú ich obeťou, zničujúce, a to viacerými spôsobmi. Začnime skúmaním finančných dôsledkov pádu na návnadu.

Finančné náklady pri porušení ochrany údajov

Podľa IBM sú priemerné náklady na incident porušenia ochrany údajov 3,86 milióna dolárov. To je o niečo menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nemalo by Vás to však viesť k domnienke, že narušenie ochrany údajov je finančne nenáročné. Realita je úplne opačná: štúdia IBM ukazuje rastúcu tendenciu, pokiaľ ide o náklady na narušenie v organizáciách s pokročilejšími bezpečnostnými procesmi a aj tých, ktoré majú zavedených menej procesov.

Ďalej spoločnosť IBM zistila, že osobné identifikačné údaje zákazníkov (PII) sú najčastejšie kompromitovaným typom údajov a sú aj najnákladnejšie. 80% organizácií, ktoré podľahli útoku, nahlásilo stratu PII zákazníkov v roku 2020 .

IC3 zistil, že phishingové podvody patria medzi najnákladnejšie kybernetické útoky, pričom americké podniky utrpeli straty vo výške viac ako 54 miliónov dolárov.

Toto sú dosť veľké čísla na predstavu – a tak to znížme na úroveň jednotlivých firiem: podľa APWG stál v Q2 2020 priemerný pokus o BEC útok s pokusom o prevod viac ako 80 000 dolárov – čo je obrovský nárast oproti 54 000 dolárov, nahlásených v 1. štvrťroku.

Záver? Phishingové útoky sú drahé a tieto náklady sa iba zvyšujú.

Dôsledky porušenia

Proofpoint vysvetľuje dôsledky úspešného phishingového útoku rozdelením do nasledujúcich kategórií:

 • Prestoje používateľov
 • Čas nápravy
 • Poškodenie dobrého mena
 • Strata duševného vlastníctva
 • Priame peňažné straty
 • Pokuty za dodržiavanie predpisov
 • Náklady na reakciu a nápravu
 • Strata výnosov a zákazníkov
 • Právne poplatky

Finančné straty však nie sú jediným dopadom, ktorý môže mať phishingový útok na Vašu organizáciu. Štúdia spoločnosti Proofpoint sa pýtala vedúcich pracovníkov na dôsledky úspešných phishingových útokov a iba 18% z nich uviedlo ako najhorší dopad finančnú stratu.
Ostatné hlavné  dôsledky boli tieto:

 • Stratené údaje (60%)
 • Napadnuté účty alebo poverenia (52%)
 • Ransomvérové ​​infekcie (47%)
 • Malvérové ​​infekcie (29%)

Takže 60% vedúcich pracovníkov považovalo stratu údajov za najväčší dôsledok pokusu o phishing, ale čo strata údajov konkrétne znamená? Podľa spoločnosti Verizon ide o najbežnejšie typy údajov, ktoré sú napádané, kradnuté a následne zneužívané:

 • Poverovacie údaje – napríklad používateľské mená a heslá.
 • Osobné údaje – ako sú adresy a telefónne čísla.
 • Interné údaje – napríklad údaje o predaji.
 • Lekárske údaje – ako napríklad informácie o poistných udalostiach.
 • Bankové údaje – napríklad informácie o kreditnej karte.

Dopady phishingového útoku

V minulom roku došlo k masívnym zmenám spôsobu našej práce – od migrácie z kancelárií a rýchlej digitálnej transformácie až po zvýšenie využívania technológií AI. Mnoho z týchto zmien bolo urýchlených pandémiou COVID-19 a je zrejmé, že koronavírus a následný globálny prechod na prácu na diaľku mali obrovský vplyv na útoky, ktorým čelíme.

Podľa organizácie Barracuda Networks medzi februárom a marcom 2020, keď sa organizácie počas prvej vlny pandémie usilovali umožniť svojim zamestnancom prácu z domu, počet phishingových e-mailov stúpol o ohromujúcich 667%.

Tento vrchol odzrkadľuje výskum spoločnosti Abnormal Security, ktorý hlási obrovský nárast útokov s tematikou COVID-19 od prvého štvrťroka, pričom týždenný objem kampaní sa medzi prvým a druhým štvrťrokom ďalej zvyšoval o 389%. Avšak v Q3 došlo k poklesu počtu kampaní spojených s COVID-19, podvodníci namiesto toho uprednostňovali útoky založené na podvodoch s faktúrami a platbami. Počas celého Q3 sa počet útokov BEC na faktúry a platby zvýšil o 81%.

IBM tiež hlási 11% nárast počtu útokov BEC v Q2, pretože hackeri využili v prospech scenáre vzdialenej práce. Okrem zvýšenia objemu útokov na pracovníkov aj práca na diaľku samotná zvýšila celkové priemerné náklady na porušenie ochrany údajov o takmer 137 000 dolárov, čo ich zvýšilo až na 4 milióny dolárov.

A tu štatistiky stále nekončia! V USA IC3 uvádza, že v roku 2020 prijali viac ako 28 500 sťažností týkajúcich sa témy COVID-19. Tieto sťažnosti hlásia útoky zamerané na zákony o pomoci, úľave a hospodárskej bezpečnosti počas pandémie (zákon CARES), ktorý sa počas pandémie usiloval o podporu malých podnikateľov. Tieto útoky sa konkrétne zameriavali na poistenie v nezamestnanosti, pôžičky na ochranu proti výplatám (PPP) a pôžičky na problémy súvisiace s ekonomickým zranením pre malé podniky.

Bohužiaľ, obrovské množstvo týchto útokov bolo úspešných. Viac ako štvrtina podnikateľov utrpela narušenie bezpečnosti spôsobené kybernetickým útokom, pretože sa viac obchodov uskutočňovalo online. Výsledkom je, že 76% vlastníkov firiem tvrdí, že sa od začiatku pandémie cítia viac vystavení podvodom, a 66% tvrdí, že majú obavy z toho, že budú terčom podvodníkov v priebehu roku 2021.

Správa spoločnosti Microsoft New Future work ukazuje podobné výsledky a uvádza, že 80% bezpečnostných profesionálov zaznamenalo od prechodu na prácu na diaľku nárast bezpečnostných hrozieb. Z týchto 80% až 62% uvádza, že phishingové kampane sa zvýšili viac ako akýkoľvek iný typ hrozby.

Tieto obavy a skúsenosti nie sú neopodstatnené ani neopodstatnené: Zscaler zistil, že len medzi januárom a marcom sa počet blokovaných podozrivých správ zameraných na vzdialených pracovníkov zvýšil o 30 000% – áno, to je tridsaťtisíc – a že počet COVID-19 zameraných phishingových útokov vzrástlo o 667%.

Ako môžete chrániť svoje podnikanie pred phishingovými útokmi?

Bohužiaľ neexistuje jednokroková nepriestrelná ochrana pred phishingom. Odporúčame k ochrane pred phishingom zaujať viacvrstvový prístup implementáciou rady technických riešení a aj riešení zameraných na zamestnancov. Vaša hlavná ochrana by mala pozostávať z:

Secure e-mail gateaway

Zabezpečené e-mailové brány (SEG) monitorujú prichádzajúce a odchádzajúce e-maily Vašich zamestnancov a skenujú ich, či neobsahujú škodlivý obsah. Ak SEG zistí akékoľvek spamové, phishingové alebo malvérové ​​hrozby, umiestni e-mail do karantény alebo blokuje tak, aby sa nikdy nedostal k určenému príjemcovi.

Aj keď sú však SEG veľmi účinné pri blokovaní spamu a tradičných pokusov o phishing, sofistikované útoky typu phishing sa im môžu vyhnúť tak, že sa vydávajú za známych, dôveryhodných odosielateľov. Na ochranu vašich údajov pred vnútornými hrozbami musíte implementovať riešenie, ktoré chráni každého používateľa na individuálnej úrovni.

Školenie o povedomí o kybernetickej bezpečnosti

Aj keď sú Vaši zamestnanci srdcom Vašej organizácie, sú zároveň Vašou najväčšou zraniteľnosťou. Školiace platformy na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti a školiace a simulačné platformy na zvyšovanie povedomia o phishingu poskytujú programy pútavých materiálov v kombinácii so simulovanými phishingovými kampaňami, vďaka ktorým sa Vaši zamestnanci dostanú z potenciálnych cieľov útokov do silnej obrannej línie proti útokom.

Silný vzdelávací program môže mať obrovský vplyv na spôsob, akým vaši zamestnanci reagujú na pokusy o phishing. Nedávna správa spoločnosti Cofense  zistila, že zamestnanci, ktorí absolvovali školiaci program zameraný na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti, oveľa pravdepodobnejšie nahlásia podozrivý e-mail ako tí, ktorí tak neurobili, čo výrazne skracuje dobu zdržania phishingového e-mailu – tj. čas na detekciu a nápravu útoku.

Štúdia spoločnosti Cofense, ktorá analyzovala milióny výsledkov z ich vlastných simulovaných phishingových kampaní, zistila, že 82% vyškolených zamestnancov nahlásilo simulovaný phishing do hodiny od jeho prijatia, 52% ho nahlásilo do 5 minút a 19% do 30 sekúnd.

Úspešnosť školení zameraných na zvyšovanie povedomia ďalej podporuje výskum spoločnosti KnowBe4, ktorý zistil, že po absolvovaní jedného roku školenia o zvýšení povedomia o phishingu bola priemerná miera zlepšenia vo všetkých odvetviach a veľkostiach organizácií 87%.

Zdroj článku (ENG): expertinsights.com