eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

DMARC – čo to je a na čo slúži?

dmarc systém , SPF, DKIM

DMARC - čo to je a na čo slúži?

DMARC je otvorený e-mailový autentifikačný protokol, ktorý poskytuje ochranu e-mailového kanála na úrovni domény. Autentifikácia DMARC zisťuje a zabraňuje technikám spoofingu e-mailov používaných pri phishingu, ohrození obchodných e-mailov (BEC) a iných útokoch založených na e-mailoch. Stavajúc na existujúcich štandardoch – SPF a DKIM – DMARC je prvá a jediná široko nasadená technológia, vďaka ktorej je dôveryhodná  hlavička domény e-mailu. Vlastník domény môže zverejniť záznam DMARC v systéme DNS (Domain Name System) a vytvoriť politiku, ktorá určí, čo sa má robiť s e-mailami, ktoré zlyhali pri autentifikácii.

SPF a DKIM

Sender Policy Framework (SPF) je e-mailový overovací protokol, ktorý umožňuje organizácii určiť, kto môže odosielať e-maily z ich domén. Organizácie môžu autorizovať odosielateľov v rámci záznamu SPF zverejneného v systéme názvov domén (DNS). Tento záznam obsahuje schválené adresy IP odosielateľov e-mailov vrátane adries IP poskytovateľov služieb, ktorí sú oprávnení odosielať e-maily v mene organizácie. Publikovanie a kontrola SPF záznamov je spoľahlivým spôsobom, ako zastaviť phishing a iné e-mailové hrozby, ktoré falšujú odosielateľov e-mailu.

Domain Keys Identified Mail (DKIM) je e-mailový overovací protokol, ktorý umožňuje príjemcovi skontrolovať, či bol e-mail z konkrétnej domény skutočne autorizovaný vlastníkom tejto domény. Umožňuje organizácii prevziať zodpovednosť za prenos správy tým, že k nej pripojí digitálny podpis. Overenie sa vykonáva prostredníctvom kryptografickej autentifikácie pomocou verejného kľúča podpisovateľa zverejneného v DNS. Podpis zaisťuje, že časti e-mailu neboli zmenené od času pripojenia digitálneho podpisu.

Ako funguje DMARC?

Aby správa prešla overením DMARC, musí prejsť overením SPF a zarovnaním SPF a/alebo prejsť overením DKIM a zarovnaním DKIM. Ak správa zlyhá v DMARC, odosielatelia môžu prostredníctvom politiky DMARC inštruovať príjemcov, čo majú s touto správou robiť. Existujú tri zásady DMARC, ktoré môže vlastník domény presadiť: „none“ (správa je doručená príjemcovi a report DMARC je odoslaný vlastníkovi domény), karanténa (správa je presunutá do priečinka karantény) a odmietnutie (správa nie je doručené vôbec).

Politika DMARC „none“ je dobrým prvým krokom. Týmto spôsobom môže vlastník domény zabezpečiť, aby sa všetky legitímne e-maily správne overili. Vlastník domény dostáva DMARC reporty, ktoré mu pomáhajú uistiť sa, že všetky legitímne e-maily sú identifikované a prechádzajú overením. Keď je vlastník domény presvedčený, že identifikoval všetkých legitímnych odosielateľov a vyriešil problémy s autentifikáciou, môže prejsť na politiku „odmietania“ a blokovania phishingu, BEC útokov a iných podvodných e-mailov.
Ako príjemca e-mailov môže organizácia zabezpečiť, aby jej secure mail gateaway (zabezpečená e-mailová brána) presadzovala politiku DMARC implementovanú pre vlastníka domény. To ochráni zamestnancov pred hrozbami prichádzajúcej pošty.

dmarc systém , SPF, DKIM

Autentifikácia SPF začína identifikáciou všetkých legitímnych IP adries, ktoré by mali odosielať e-maily z danej domény, a potom tento zoznam zverejní v DNS. Pred doručením správy poskytovatelia e-mailu overia záznam SPF tak, že vyhľadajú doménu zahrnutú v adrese „od“ v skrytej technickej hlavičke e-mailu. Ak IP adresa odosielajúca e-mail v mene tejto domény nie je uvedená v zázname SPF domény, správa zlyhá pri overení SPF.

Pri autentifikácii DKIM odosielateľ najprv identifikuje, ktoré polia chce zahrnúť do svojho podpisu DKIM. Tieto polia môžu zahŕňať adresu odosielateľa, telo e-mailu, predmet a ďalšie. Tieto polia musia pri prenose zostať nezmenené, inak správa zlyhá pri overení DKIM. Po druhé, e-mailová platforma odosielateľa vytvorí hash textových polí zahrnutých v podpise DKIM. Po vygenerovaní hash reťazca je zašifrovaný súkromným kľúčom, ku ktorému má prístup iba odosielateľ. Po odoslaní e-mailu je na e-mailovej bráne alebo poskytovateľovi spotrebiteľskej poštovej schránky, aby overil podpis DKIM. To sa dosiahne vyhľadaním verejného kľúča, ktorý sa presne zhoduje so súkromným kľúčom. Potom sa podpis DKIM dešifruje späť na pôvodný hash reťazec.

Najlepšie postupy s DMARC

 • Vzhľadom na množstvo reportov DMARC, ktoré môže odosielateľ e-mailu prijímať, a nedostatočnú zrozumiteľnosť správ DMARC môže byť úplná implementácia overenia DMARC náročná.
 • Nástroje na analýzu DMARC môžu organizáciám pomôcť pochopiť informácie obsiahnuté v správach DMARC.
 • Dodatočné údaje a poznatky nad rámec toho, čo je zahrnuté v prehľadoch DMARC, pomáhajú organizáciám rýchlejšie a presnejšie identifikovať odosielateľov e-mailov. Pomáha to urýchliť proces implementácie autentifikácie DMARC a znižuje riziko zablokovania legitímnych e-mailov.
 • Konzultanti profesionálnych služieb s odbornými znalosťami DMARC môžu organizáciám pomôcť s implementáciou DMARC. Konzultanti môžu pomôcť identifikovať všetkých legitímnych odosielateľov, opraviť problémy s autentifikáciou a môžu dokonca spolupracovať s poskytovateľmi e-mailových služieb, aby sa uistili, že sa overujú správne.
 • Organizácie môžu vytvoriť záznam DMARC v priebehu niekoľkých minút a začať pracovať prostredníctvom správ DMARC presadzovaním zásady DMARC „none“.
 • Správnou identifikáciou všetkých legitímnych odosielateľov e-mailov – vrátane poskytovateľov e-mailových služieb tretích strán – a odstránením akýchkoľvek problémov s autentifikáciou by organizácie mali dosiahnuť vysokú úroveň spoľahlivosti pred presadzovaním zásady „odmietania“ DMARC.

Ako vytvoriť záznam DMARC

  • Záznamy DMARC sú umiestnené na vašich serveroch DNS ako záznamy TXT. Každý poskytovateľ hostingu poskytuje zákazníkom prístup DNS, takže tento záznam TXT môžete pridať u vlastníka, u ktorého bola doména zaregistrovaná, alebo na paneli poskytnutom hostiteľom webovej lokality. Kroky na vytvorenie záznamu DMARC sa líšia v závislosti od hostiteľa, ale vytvorenie záznamu je pre každú doménu rovnaké. Po overení u svojho hostiteľa vytvorte záznam DNS pomocou nasledujúcich krokov:
  • Vytvorte záznam TXT. Po spustení procesu vytvárania musíte zadať názov a hodnotu záznamu.
  • Pomenujte svoj záznam DMARC. V niektorých konfiguráciách hostiteľa sa názov domény automaticky pripojí k názvu. Ak sa nepridá automaticky, pomenujte záznam _dmarc.yourdomain.com.
  • Zadajte hodnotu pre váš záznam. Nasleduje príklad hodnoty pre DMARC:

          v=DMARCI; p=none; rua=mailto:vaša adresa@vašadoména.com

  • Tieto tri hodnoty v položke sú dôležité, keď používatelia posielajú e-maily do vašej domény. Prvá hodnota „v“ je potrebná a určuje verziu. Táto hodnota bude rovnaká pre všetky záznamy. Druhá hodnota „p“ určuje, čo sa stane, keď e-mail prejde alebo zlyhá. V tomto príklade je hodnota nastavená na „none“, čo znamená, že sa nič nestane. Táto hodnota sa na začiatku odporúča, aby sa pred umiestnením správ do karantény zabezpečilo správne fungovanie DMARC.
  • Po overení, že DMARC funguje správne, možno hodnotu „p“ zmeniť na karanténu alebo odmietnuť. Odporúča sa umiestniť správy do karantény, aby ste mohli zachytiť falošné poplachy. Správa bude odložená, kým si ju neprečítate. Možnosť „odmietnuť“ priamo zahodí správy, ktoré nespĺňajú pravidlá DMARC. Pokiaľ si nie ste istí, že správy prejdú, použite možnosť odmietnutia iba vtedy, keď ste si istí, že vaše nastavenia DMARC nezahadzujú žiadne dôležité správy.

5 najväčších rizík hybridnej pracovnej sily

ochrana emailu

5 najväčších rizík hybridnej pracovnej sily

Pre väčšinu zamestnancov moderných spoločností už nie je ničím nezvyčajným mať slobodu pracovať odkiaľkoľvek. Zamestnanci často niektoré dni pracujú v kancelárii a iné doma. A potrebným prvkom sú teda pre nich platformy, ktoré používajú na prácu na diaľku. Nástroje ako Zoom, Microsoft Teams a Slack sú teraz nenahraditeľné, rovnako ako platformy sociálnych médií, ktoré zamestnancom predstavujú sieť spolupracovníkov a klientov.

Odvrátenou stranou týchto trendov je zvýšené riziko vnútorných hrozieb. Teraz je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým nevhodne zdieľať dôverné informácie, či už aj neúmyselne alebo so zlým úmyslom.

Ako môžu organizácie riadiť riziká týchto nástrojov potrebných na fungovanie digitálnej spolupráce? Tu je päť oblastí, ktoré predstavujú najväčšie hrozby pri práci na diaľku:

1. Strata dát

Platformy pre spoluprácu, ako sú Microsoft Teams a Slack, umožňujú zamestnancom jednoducho spolupracovať medzi sebou, klientmi a dodávateľmi tretích strán. Predstavujú však aj nové zraniteľné miesta, pokiaľ ide o stratu údajov. Či už neúmyselne alebo zámerne, používatelia týchto platforiem by mohli zdieľať údaje spôsobom, ktorý by ohrozil spoločnosť.

Zoberme si napríklad masívne porušenie, ktoré zažil vydavateľ videohier Electronic Arts (EA). Pomocou ukradnutých cookies z black marketu útočníci infiltrovali kanál Slack v EA, pričom sa vydávali za zamestnanca, ktorý potrebuje technickú podporu. Útočníci vytvorili hodnoverný príbeh, aby presvedčili správcu IT, aby im dal token viacfaktorovej autentifikácie (MFA), a potom kompromitovali vývojovú službu, aby si stiahli viac ako 780 Gb zdrojového kódu.

Za stratu údajov však nie sú vždy zodpovední útočníci. Niekedy sú na vine nedbalí zamestnanci. Napríklad chyba pri pokuse o odstránenie konta jedného používateľa v KPMG spôsobila, že účtovná firma stratila záznamy rozhovorov s viac ako 145 000 používateľmi Microsoft Teams.

Bez ohľadu na dôvody straty údajov je vplyv týchto incidentov významný: priemerná cena za stratu údajov je 4,24 milióna USD.

Nástroje digitálnej spolupráce sú nevyhnutné pre hybridnú pracovnú silu, ale nesprávna správa môže spôsobiť, že vaša organizácia bude zraniteľná.

2. Porušovanie personálnej politiky

Sociálne médiá a chatovacie platformy, ktoré kolegovia používajú na pripojenie, môžu mať aj temnú stránku. Napriek najlepším zásadám ľudských zdrojov (HR) môže byť ťažké moderovať tieto prostredia, najmä preto, že zamestnanci môžu zabudnúť, že tieto online platformy sú stále profesionálnou platformou. Nie je preto nezvyčajné, že dôjde k nevhodnému alebo nezákonnému správaniu.

V prípade Steph Korey, CEO a spoluzakladateľa batožinového startupu Away, sa šikanovanie  na Slack platforme stalo významným problémom. Incident zasadil rýchlo rastúcej spoločnosti reputačný úder.
Tento príklad  ilustruje, že oddelenia ľudských zdrojov čelia aj výzve presadzovania svojich politík prostredníctvom kontroly digitálnych kanálov.

Negatívna firemná kultúra môže rozdúchať rôzne konflikty, čo vedie nespokojných zamestnancov k nečestnému správaniu. Bohužiaľ, ako sa nástroje digitálnej komunikácie stávajú samozrejmosťou, HR oddelenia musia monitorovať každý kanál a zabezpečiť dodržiavanie politík. Bez dôsledného presadzovania sa môžu skutky ako online šikanovanie na pracovisku alebo rôzne iné nezákonné aktivity uskutočňovať, čo ohrozuje blaho zamestnancov i spoločnosti.

3. Chybné kroky na sociálnych sieťach, vedúce k poškodeniu dobrého mena

Zatiaľ čo sociálne médiá môžu pomôcť mnohým spoločnostiam nájsť si verných fanúšikov, jeden nesprávny krok môže byť pre firmu katastrofálny. Chyby môžu mať mnoho podôb. Zamestnanec by mohol nevedomky odhaliť chránené informácie napríklad v zdanlivo nevinnom príspevku alebo by mohol preukázať nekvalitné služby zákazníkom tým, že by nevhodne reagoval na sťažnosť zákazníka online.

Sociálne médiá už nie sú len pre marketingové tímy; technická podpora a dokonca aj niektoré služby sú teraz ponúkané výlučne prostredníctvom sociálnych médií. A pre zamestnancov s obmedzenými odbornými znalosťami v oblasti dodržiavania predpisov alebo bez školenia v oblasti zákazníckej podpory je príliš jednoduché uverejniť na sociálnych médiách nesprávnu vec. Koniec koncov, internet má dlhú pamäť a chyby v sociálnych sieťach môžu mať skutočné dôsledky.

Ilustrovať sa to dá na príklade, ktorý uviedol veľký úverový úrad Equifax v dôsledku rozsiahleho úniku údajov, ktorý postihol viac ako 147 miliónov zákazníkov. Tweety odoslané útočníkmi z oficiálneho účtu spoločnosti Twitter nasmerovali zákazníkov na falošnú webovú stránku, čo spôsobilo veľké poškodenie reputácie podniku.

Sociálne médiá sa dajú ľahko skonštruovať tak, aby presvedčili zákazníkov a dokonca aj tých najnáročnejších zamestnancov, aby klikali na rizikové odkazy alebo si stiahli malvéri, bez toho aby niečo tušili. Chyby môžu mať za následok poškodenie reputácie a stratu údajov, z ktorých môže byť náročné zotaviť sa, najmä ak Vaši zákazníci majú zvýšené očakávania týkajúce sa bezpečnosti.

4. Podvody zvnútra

Mnoho organizácií aktívne nemonitoruje svoje platformy spolupráce. V dôsledku toho mnohí zamestnanci považujú chatovacie platformy za bezpečné miesta na zdieľanie rôznych informácií o firme alebo údajov o zákazníkoch.

Goldman Sachs sa túto lekciu naučil tvrdo v roku 2018, keď spoločnosť poskytujúca finančné služby súhlasila so zaplatením pokuty 110 miliónov za podvody pri obchodovaní s devízami, ku ktorým došlo, keď zamestnanci diskutovali o budúcich obchodoch so zákazníkmi v online diskusnej miestnosti. Podobné prípady zdieľania dôverných informácií o  obchodovaní sa vyskytli aj na sociálnych médiách alebo prostredníctvom služieb ako napr. WhatsApp.

Trestná činnosť môže byť spáchaná pomocou sociálnych médií alebo iných nástrojov vzdialenej spolupráce, najmä preto, že túto aktivitu je obzvlášť náročné monitorovať kvôli pravidlám ochrany osobných údajov. Dôsledky môžu byť významné; takéto činy robia spoločnosti zraniteľnými voči veľkým finančným stratám alebo trestným obvineniam.

Keďže čoraz viac konverzácií prebieha online, prípady podvodov zamestnancov pomerne časté. Ak organizácie nemonitorujú svoje chatovacie kanály, môžu zistiť dôkazy o podvode s nesprávnym zaobchádzaním s údajmi až keď už bude príliš neskoro. Proaktívny prístup k predchádzaniu vnútorných hrozieb zahŕňa monitorovanie nástrojov vzdialenej spolupráce.

5. Nedodržiavanie nariadení a zákonov

Zamestnanci ľahko komunikujú medzi sebou a s verejnosťou prostredníctvom neustále sa zvyšujúceho počtu digitálnych kanálov, čo je oblasť, ktorej často chýba súlad s rastúcim počtom pravidiel a nariadení. Keď zamestnanci zverejnia informácie, ktoré upútajú pozornosť regulačných orgánov, výsledné právne dôsledky môžu byť zdrvujúce.

Online pracovné konverzácie sa predtým uskutočňovali výlučne prostredníctvom e-mailu, ale čoraz viac je preferovaným digitálnym kanálom chat. Zamestnanci musia dôsledne uplatňovať zásady, ktoré sú v súlade so zákonom, ako napríklad zákon o ochrane osobných údajov, a to aj cez chat. Organizácie, ktoré nemonitorujú a neukladajú obsah chatu, môžu mať problémy so zabezpečením súladu.

Netflix sa týmto spôsobom skvele dostal do konfliktu s regulačnými orgánmi Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), keď generálny riaditeľ Reed Hastings odhalil údaje o sledovanosti na svojej osobnej facebookovej stránke. Tým sa porušil riadny proces, pretože investori musia byť vopred informovaní o tom, kde (a kedy) spoločnosti budú zverejňovať finančné informácie.

Nástroje digitálnej komunikácie sa môžu zdať osobné, ale vo všetkých komunikáciách sa musia dodržiavať profesionálne štandardy. Zamestnanci a spoločnosti môžu čeliť právnym následkom za zverejnenie citlivých informácií nevhodnými kanálmi. Aby sa spoločnosti vyhli nákladným súdnym konaniam a pokutám, musia dbať na dodržiavanie právnych predpisov vo všetkých komunikačných kanáloch.

Ako zvýšiť bezpečnosť a súlad s pravidlami vašej organizácie

Dobrou správou je, že napriek rizikám spojeným s platformami sociálnych médií a nástrojmi na spoluprácu je možné, aby organizácie tieto riziká účinne zmierňovali.

Na začiatok by organizácie mali vykonať tieto štyri kroky:

 • Zachyťte obchodnú komunikáciu. Dodržiavajte súlad so zákonmi pomocou zachytávania údajov bez ohľadu na typ zariadenia, umiestnenie alebo použitú platformu.
 • Dohliadajte na obchodnú komunikáciu. Monitorujte všetky relevantné nástroje a platformy sociálnych médií v reálnom čase, aby ste zistili porušenie pravidiel.
 • Predchádzajte nesprávnemu správaniu a včas naň reagujte. Vyberte si riešenie na prevenciu straty údajov (DLP), ktoré zohľadňuje údaje, správanie a hrozby. Uistite sa, že riešenie dokáže inteligentne zabrániť a urýchliť vašu reakciu na rizikové správanie zasvätených osôb a pohyb údajov.
 • Chráňte používateľov, účty a údaje pred pokročilými hrozbami, či už sú v cloude, v dátovom centre alebo na zariadení vlastnenom zamestnancami.

4 bezpečnostné chyby, kvôli ktorým sú spoločnosti zraniteľné voči hrozbám z vnútra

interne hrozby blog

4 bezpečnostné chyby, kvôli ktorým sú spoločnosti zraniteľné voči hrozbám z vnútra

Vzhľadom na to, že práca na diaľku a rôzne hybridné formy spolupráce sú veľmi časté a trvácne v dnešnej dobe, potreba silného programu na riadenie vnútorných hrozieb narastá. Mnohé organizácie sa však naďalej zameriavajú iba na obranu pred vonkajšími hrozbami, a nie na hrozby, ktoré prichádzajú zvnútra – čo je voľba, ktorá môže potenciálne ohroziť ich fungovanie. Podľa výskumu Ponemon Institute sú priemerné náklady na vnútorné hrozby 11,45 milióna dolárov, čo predstavuje nárast až o 31% za dva roky.

Výsledné zraniteľnosti spojené s ohrozením jednotlivými zamestnancami a organizáciami môžu spôsobiť veľké problémy pre spoločnosť. Tieto zraniteľnosti je možné minimalizovať tým, že sa vyhnete bežným chybám spojeným s rizikami ohrozenia osobami z vnútra.

Dnes si prejdeme štyri hlavné bezpečnostné chyby, ktoré často spôsobujú, že zamestnanci (a spoločnosti) sú zraniteľnejší voči vnútorným hrozbám, a čo môžete urobiť, aby ste znížili riziko vnútornej hrozby pre Vašu organizáciu:

1. Školenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Nie všetky vnútorné hrozby sú výsledkom zlomyseľnej činnosti zamestnancov; zamestnanci častejšie robia chyby z nevedomosti. V skutočnosti takéto neplánované vnútorné hrozby predstavujú podľa Ponemona 62 % únikov údajov. Môže to pochádzať z takých zdanlivo neškodných akcií, ako je sťahovanie citlivých dokumentov na USB disk alebo odosielanie zašifrovaných dokumentov e-mailom na dokončenie práce doma.

S nárastom pracovných riešení na diaľku sa tento druh správania stal ešte rozšírenejším. Keďže spoločnosti sa čoraz viac spoliehajú na nástroje spolupráce na diaľku, mnohým chýbajú zavedené postupy a pravidlá pre zamestnancov, ktorí pracujú z domu. Tento problém sa týka aj externých predajcov, ktorí používajú rovnaké nástroje na každodennú komunikáciu. Bez usmernenia o tom, čo predstavuje bezpečné a správne správanie, si zamestnanci možno ani neuvedomia, kedy vystavujú spoločnosť riziku.

Ako tomu predísť?

Ak chcete zmierniť riziká vnútorných hrozieb, zvážte prispôsobenie školení zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby boli relevantné pre riziká, ktoré vidíte. Ak môžete do svojej existujúcej technológie zabudovať prispôsobené upozornenia, aby boli používatelia upozornení v čase, keď dôjde k neopatrnému rizikovému správaniu, môžete efektívnejšie určiť dôvod upozornenia a okamžite podniknúť kroky, aby sa tento problém neopakoval.

V prípade iných rizík, s ktorými sa bežne spoločnosti stretávajú, pomôže častejšie školenie o kybernetickej bezpečnosti a najmä o dodržiavaní predpisov o osvedčených postupoch e-mailovej a cloudovej spolupráce.

2. Neberieme do úvahy vonkajšie stresory

Zmeny v spôsobe, akým dnes pracujeme, určite sťažujú rozpoznanie varovných signálov potenciálnej škodlivej činnosti. Kedysi sa považovalo za veľmi podozrivé, ak zamestnanec pristupoval k údajom v mimopracovných hodinách alebo z iného miesta, ale teraz je to už norma.

Vďaka pracovnej sile, ktorá pracuje odkiaľkoľvek, je tiež pre mnohé spoločnosti jednoduchšie prehliadať rôzne vonkajšie stresory, ktoré by mohli inšpirovať k zlomyseľnému vnútornému správaniu. Medzi tieto stresory patria:

 • Núdzové situácie s peniazmi: Zamestnanec môže byť presvedčený, aby konal zlomyseľne voči svojej spoločnosti, keď sa ocitne vo finančnej tiesni.
 • Pomsta: Nespokojný zamestnanec môže pomôcť uniknúť dátam, aby sa mohol spoločnosti pomstiť. Môže k tomu dôjsť v dôsledku zlého zaobchádzania v tíme, pracovného konfliktu alebo prepúšťania.
 • Privilégium: Zamestnanec si môže myslieť, že si zaslúži vlastniť a kontrolovať údaje, najmä ak hral hlavnú úlohu pri získavaní alebo vytváraní údajov.
 • Protichodné hodnoty: Zamestnanec s náboženským alebo politickým presvedčením, ktoré je v rozpore s hodnotami spoločnosti, by sa mohol cítiť oprávnený pri pomoci s únikom údajov.
 • Nábor tretích strán: Zločinecké organizácie alebo rôzne zahraničné špionážne agentúry môžu najímať ľudí s cieľom zneužitia systému, podvodu alebo finančného zisku.

3. Odhaľovanie škodlivých osôb

Pri rozptýlenej pracovnej sile môže byť pre tímy kybernetickej bezpečnosti ťažšie byť informovaní o nespokojných zamestnancoch, hodnoteniach zlého výkonu alebo individuálnych osobných okolnostiach, ktoré môžu spôsobiť, že zamestnanec bude konať zlomyseľne. Zanedbanie ľudskej zložky straty údajov núti Vašu spoločnosť do toho, aby konal proaktívne.

Na zmiernenie potenciálnych rizík zaistite lepšiu spoluprácu a konzistentnú komunikáciu medzi vedúcimi tímov a pracovníkmi kybernetickej bezpečnosti, najmä ak zamestnanec vyjadrí silný nesúhlas alebo ignoruje zásady spoločnosti. Čím vzdelanejší sú vedúci vašich obchodných jednotiek o príznakoch, ktoré zvyčajne predchádzajú krádeži údajov a hrozbám zasvätených osôb, tým viac môžu pomôcť pri informovaní vášho bezpečnostného tímu.

Ideálne by si mal váš bezpečnostný tím tiež pravidelne porovnávať aktivitu používateľov a interakciu s údajmi. V spojení s prehľadom o možných signáloch nekalých aktivít môže táto korelácia aktivity a interakcie pomôcť tímu byť proaktívny pri práci na odhalení zneužitia privilégií a potenciálnych rizík straty údajov.

Neúplné alebo neúčinné procesy

Ako už bolo spomenuté, priemerné náklady na vnútorné hrozby sú ohromujúcich 11,45 milióna dolárov. Toto číslo sa však môže drasticky zvýšiť, keď organizácii chýba účinný proces na včasné riešenie vnútorných hrozieb. Zatiaľ čo priemerný počet dní na riešenie incidentu je 77, podľa Ponemona 35 % spoločností trvalo viac ako 90 dní, čo zodpovedá priemerným nákladom 13,71 milióna dolárov.

Bez efektívneho procesu by váš tím mohol stráviť hodiny skúšaním, či si potenciálna hrozba vyžaduje následné opatrenia. To bol prípad spoločnosti Certified Collateral Corporation (CCC), ktorej bezpečnostnému tímu trvalo posúdenie potenciálnych hrozieb šesť až sedem hodín.

Zlepšite svoj priemerný čas odozvy

Keď sa vyskytnú vnútorné hrozby, je nevyhnutné urýchliť váš čas na reakciu. CCC z vyššie uvedeného príkladu znížilo čas strávený počiatočným vyšetrovaním zo šiestich na sedem hodín na 10 až 15 minút pomocou riešenia Proofpoint Insider Threat Management.

Najúčinnejšie programy ITM zahŕňajú prepojenie medzi oddeleniami, čo znamená, že nie každý bude mať skúsenosti s porozumením žargónu alebo analýze IT tímu. Používanie platformy, ktorá dokáže zvýrazniť relevantné dôkazy v ľahko zrozumiteľných správach, uľahčuje zdieľanie dôkazov na účely rozhodovania.

4. Nedostatok moderného prístupu k prevencii straty dát (DLP)

Existuje veľa spôsobov, ako môžu organizácie utrpieť incident straty údajov, v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, najmä ak vezmete do úvahy rastúci počet diaľkových spoluprác, ktoré si vyžadujú, aby malo prístup k citlivejším informáciám o spoločnosti viac cudzincov.

Programy na prevenciu straty údajov, ktoré spoločnosti kedysi implementovali, aby zostali v súlade s normami, zvyčajne vytvárajú príliš veľa napätia pre digitálne fungujúcich zamestnancov. To v konečnom dôsledku vedie k tomu, že zamestnanci volia riešenia, ktoré môžu neúmyselne zväčšiť potenciál hrozby, čo je úplne v rozpore so zamýšľaným cieľom implementácie riešenia na prevenciu straty dát.

Aktualizujte svoj prístup k prevencii strate dát

Presvedčte svoj tím, aby sa vzdialil od tradičného prístupu. Koniec koncov, údaje sa sami nepohybujú; ľudia presúvajú dáta. Moderný prístup si vyžaduje implementáciu riešenia zameraného na ľudí, ktoré mení spôsob, akým organizácie zisťujú, predchádzajú a reagujú na incidenty vnútorných hrozieb na základe kombinácie rizikovosti používateľa a citlivosti údajov.

Získanie prehľadu o kontexte pohybu údajov v reálnom čase môže bezpečnostným tímom pomôcť efektívnejšie identifikovať rizikový pohyb údajov. Umožňuje efektívnejšiu prevenciu a riešenie na zastavenie incidentov straty údajov skôr, ako môžu organizácii spôsobiť značné finančné škody alebo škody na značke.

Kľúčový poznatok

Lepším pochopením toho, kde sú vaše zraniteľné miesta medzi vašimi zamestnancami a v rámci vašich interných firemných procesov, môžete podniknúť kroky na zabránenie straty údajov a riziku ohrozenia zo strany zamestnancov. Lepší prehľad o včasných indikátoroch, ktoré môžu spustiť takýto incident, vám umožní efektívnejšie riešiť slabé miesta a zmierniť riziká.

Čo robiť ak ste sa nachytali na phishing?

phishing blog

Čo robiť ak ste sa nachytali na phishingový e-mail?

Pravdepodobnosť,  že používateľ môže omylom kliknúť na phishingový e-mail je pomerne vysoká. Útoky typu phishing sú na dennom poriadku a spear-phishing je považovaný za jednu z najlepších taktík, ktoré dnes útočníci používajú. Potreba zabezpečenia elektronickej pošty je kľúčová, ale ani to nemusí vždy dostačovať. Koncoví používatelia musia vedieť, čo majú robiť a ako rýchlo jednať, ak kliknú na phishingový e -mail.

E -maily typu phishing môžu byť zacielené na kohokoľvek v rámci organizácie. Je preto dôležité stanoviť osvedčené postupy, ktoré môžu používať všetci používatelia. Tieto pokyny by mali byť začlenené do komplexného školiaceho programu o povedomí o bezpečnosti.

Predtým, ako zavediete vhodné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať potom, čo je zamestnanec oklamaný phishingovým e -mailom, je dôležité zdôrazniť, že tieto podvody je možné doručovať nielen prostredníctvom tradičných e -mailov, ale aj pomocou sms textových správ. Útočníci sa budú zväčša vydávať za legitímny existujúci subjekt, napríklad banku používateľa.

Kroky uvedené nižšie pri reakcii na phishingový útok vyžadujú efektívnu spoluprácu viacerých zodpovedných strán v rámci organizácie. Medzi príslušnými entitami – osobou, ktorá klikla na e -mail, bezpečnostnými analytikmi a manažérom informačnej bezpečnosti by mala existovať koordinácia.

1. Zmena hesiel k účtom

Útoky typu phishing sú v priebehu rokov stále vyspelejšie a nenápadnejšie. Môžu byť nasadené niekoľkými spôsobmi, ale ich hlavný cieľ – získanie prihlasovacích používateľských mien a hesiel – zostal vo všeobecnosti konzistentný.

V mnohých prípadoch môže odpoveď na phishingový e -mail zahŕňať poskytnutie prihlasovacích údajov do aplikácie, ktorú útočník nastavil tak, aby vyzerala ako existujúca známa aplikácia. Útočník potom môže získať prihlasovacie údaje obete phishingu a použiť ich na páchanie ďalších kybernetických útokov, ako je napríklad podvod s e-mailom. Vzhľadom na pravdepodobnosť tohto typu útoku je dôležité, aby napadnutý používateľ okamžite zmenil heslo pre príslušný účet (účty), ktoré mohli byť kompromitované.

Útočníci spear-phishing zvyčajne nasadia na svoje ciele dôkladné procesy zhromažďovania informácií. Potom, čo si útočník spojí obeť phishingového útoku s konkrétnym účtom, pokúsi sa použiť podobné prihlasovacie údaje na ostatných známych účtoch používateľa. Je preto dôležité zmeniť heslá nielen pre očakávaný ohrozený účet, ale aj pre ostatné súvisiace používateľské účty. V mnohých prípadoch obete phishingu používajú na rôznych aplikáciách a účtoch rovnaké heslo.

Stručne povedané, zmena hesiel pre všetky online účty sa odporúča. Heslá pre e -maily sa musia okamžite zmeniť a nové heslá sa musia validovať podľa stanovených zásad pre heslá pre e-maily, aby sa zaistilo, že spĺňajú požiadavky na minimálnu zložitosť hesiel.

2. Nahlásenie phishingového incidentu

Phishingové útoky sa často uskutočňujú vo veľkom rozsahu a zameriavajú sa na mnoho obetí naraz. Vo väčšine prípadov sa phishingový útok zameria na viacerých zamestnancov v rámci tej istej organizácie. Včasné nahlásenie incidentu môže pomôcť zaistiť, aby sa obeťami útoku nestali aj ostatní zamestnanci, ktorí mohli dostať ten istý phishingový e -mail, ale možno naň ešte neklikli.

Phishingové útoky by mali byť hlásené prostredníctvom servisného strediska IT alebo v súlade s postupmi organizácie na riešenie kybernetických incidentov. V tejto fáze má správa začať interné vyšetrovanie týkajúce sa phishingového útoku.

Správne načasované hlásenie incidentu znamená, že hneď ako si používateľ uvedomí, že odpovedal na phishingový e-mail, tak umožní technickému personálu informačnej bezpečnosti začať zhromažďovať dôležité informácie o útoku. PhishAlarm, nástroj na analýzu a nápravu phishingových e-mailov, súčasť Proofpoint e-mailovej ochrany, umožňuje včasné nahlasovanie podozrivých phishingových e -mailov bezpečnostným tímom a následne umožňuje tímom reagujúcim na incidenty vykonávať včasné činnosti.

3. Vyšetrovanie phishingového útoku

Podľahnutie podvodnému získaniu údajov môže mať škodlivé účinky na jednotlivých používateľov aj na celú organizáciu. Riziká súvisiace s podľahnutím phishingovým e-mailom môžu zahŕňať kompromitáciu e-mailových účtov, neoprávnený prístup k sieťam a systémom organizácie a zavedenie škodlivého softvéru do počítača a siete obete phishingu.

Preto je dôležité začať predbežné vyšetrovanie phishingového incidentu po nahlásení prostredníctvom servisného strediska IT. Cieľom tohto vyšetrovania je zhromaždiť relevantné informácie o phishingovom útoku a vyhodnotiť vplyv útoku.

K niektorým kľúčovým procesom, ktoré je v tejto fáze potrebné vykonať, patrí identifikácia phishingových e-mailov, s ktorými sa používatelia dostali do kontaktu, lokalizácia ďalších správ od rovnakého odosielateľa alebo s rovnakým odkazom, zisťovanie, kto iný v organizácii mohol dostať rovnaký e-mail, aby sa pochopilo, ako rozšírený je útok.

Musí sa tiež začať analýza koncových bodov, aby sa identifikoval škodlivý softvér, ktorý mohol byť zavedený do počítača obete phishingového útoku alebo do súvisiacej siete.

Obete phishingového útoku si musia dávať pozor aj na krádež identity. V prípade potreby by mal byť napadnutý účet zablokovaný. Užívateľ môže napríklad požiadať svoju banku o zablokovanie účtu online bankovníctva, ak bol priamo ohrozený phishingovým útokom.

4. Zapojenie príslušných regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní

Niekoľko priemyselných štandardov alebo vládnych nariadení vyžaduje, aby organizácia nahlásila incidenty typu phishing v stanovenom období po prvej identifikácii incidentu. Napríklad v prípade organizácií pôsobiacich v kľúčových sektoroch musí byť incident zahŕňajúci podľahnutie phishingovému e-mailu riešený tak, aby bol zaistený trvalý súlad s požiadavkami Zákona o kybernetickej bezpečnosti (paragraf 7, vyhláška č.4).

Okrem zabezpečenia súladu s priemyselnými normami a predpismi existuje aj potreba podať žalobu na príslušné orgány činné v trestnom konaní. Podanie správy orgánom činným v trestnom konaní môže niekedy závisieť od rozsahu škôd, ktoré by phishingový incident spôsobil.

5. Implementovanie nápravných stratégií a zaistenie ochrany pred budúcimi útokmi

Ako prvý krok obrannej línie musia byť užívatelia dobre informovaní o možnostiach  phishingového útoku, ktoré útočníci v súčasnosti používajú. Aby sa zaistilo, že sa to stane, musia organizácie vykonávať komplexné školenia a školenia týkajúce sa bezpečnosti používateľov.

Interné simulácie phishingov s neoprávneným získavaním údajov sú účinnou stratégiou, ktorá má pomôcť používateľom vyhnúť sa stať reálnou obeťou phishingových e-mailov. Simulácie vystavujú používateľov príkladom phishingových útokov v reálnom svete, aby mohli lepšie rozpoznať phishingový e-mail.

Okrem vzdelávania a školenia pracovnej sily o hrozbe podvodov typu phishing musia organizácie implementovať aj vhodné technické prvky. Tieto prvky zahrnujú, ale nie sú obmedzené na: blokovanie phishingových e -mailov pomocou techník zabezpečenia e -mailu, ako je filtrovanie e -mailov, karanténa, modely strojového učenia a izolácia prehliadača.

Ransomvér: ako sa k vám dostane a ako sa proti nemu včas ochrániť?

Data protection

Ransomvér: ako sa k vám dostane a ako sa proti nemu včas ochrániť?

Jeden z dôvodov, prečo je ransomvér taký zničujúci, je, že namiesto slabých miest v sieti sa často zameriava na slabé miesta u ľudí. Uznávajúc túto skutočnosť, denník The Washington Post nedávno urobil rozhovor s EVP spoločnosti Proofpoint pre stratégiu kybernetickej bezpečnosti Ryanom Kalemberom o kritickej úlohe, ktorú môžu zamestnanci hrať pri predchádzaní ransomvérovým útokom pri práci. Kalember ponúkol svoje postrehy o tom, prečo je útok ransomvéru úspešný, na koho je zameraný a čo sa s tým dá robiť:

Ako to funguje?

Ransomvér sa zvyčajne začína ako prispôsobený e-mail odoslaný konkrétnemu cieľu v spoločnosti. E-mail často odkazuje na určité záujmy alebo preferencie, ktoré môže mať zamestnanec podľa identifikačného prieskumu jeho sociálnych médií pred útokom. Pretože ľudia radi čítajú o svojich záujmoch alebo o nich počúvajú od podobne zmýšľajúcich ľudí, vždy sa tým zvyšuje „otvorenosť“ e-mailu a potenciálne poškodenie. E-maily však nie sú náhodne zamerané na ľudí.

Z denníka The Washington Post: „V závislosti od ich rolí v spoločnosti nájdu niektorí zamestnanci svoje schránky doručenej pošty zahltené stovkami phishingových e-mailov určených na ukradnutie prístupov príjemcu,“ hovorí Kalember. Proofpoint historicky spája pokusy o ransomvér zamerané na zamestnancov s titulmi ako účtovníci, CEO alebo podobne zameraných zamestnancov. Ak má niekto prístup k privilegovaným informáciám, budú na neho skôr či neskôr zamerané podvodné e-maily.

Pokazil som to, čo teraz?

Povedzme, že ste zamestnanec sediaci vo svojej kancelárii alebo doma na home-office a nadávate si, pretože ste práve zdieľali citlivé informácie s niekým, kto sa vydával za Vášho riaditeľa. Alebo ste možno boli podvedení kliknutím na podvodný odkaz, ktorý môže ale aj nemusí viesť k budúcemu poškodeniu organizácie. Mali by ste iba predstierať, že sa to nestalo a dúfať, že sa nepríde na to, že za to môžete práve vy?
Rýchla odpoveď je – určite nie.

„Toto je často prvá reakcia a nie je to ideálne,“ hovorí Kalember. „Keď podľahnete nejakému podvodu, útočník má stále nejaké časové obdobie, v ktorom musí zistiť, čo za informácie práve dostali a či vôbec stojí za to to využiť.“

Tento časový interval, medzi Vašou chybou a útočníkmi, ktorí rozhodujú o tom, ako na tom zarobiť, je to, čo bezpečnostný priemysel nazýva „čas zotrvania“, čas, ktorý môže „podporiť“ alebo zneškodniť útok. Kalember hovorí, že najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môžete počas tohto medzičasu urobiť, je informovať IT, čo sa práve stalo. To môže spoločnosti pomôcť nielen zmierniť škody, ale môže tiež chrániť Vás. Okamžitá správa o Vašom stretnutí s phishingovým e-mailom môže tiež pomôcť pri stanovení vzdialenosti medzi skutočným incidentom a budúcou škodlivou aktivitou vychádzajúcou z Vašich účtov.

Ako znížiť riziko, že sa niekto stane „vinníkom“

Mnoho pracovníkov sa pochopiteľne pýta: „Prečo by to mal byť môj problém?“ V ideálnom prípade by nemal byť. Kalember tvrdí, že by malo byť zodpovednosťou spoločnosti filtrovať škodlivé e-maily, ale to by 100% fungovalo iba v ideálnom svete. Kým sa tento ideál nedosiahne, musia sa zamestnanci podieľať na obrane svojej organizácie. Washington Post navrhuje, ako môžu organizácie znížiť pravdepodobnosť toho, že sa niekto stane vinníkom zodpovedným za ransomvérový útok:

 • Vyškoľte zamestnancov, aby odhalili pokusy o phishing. Znamená to praktické, interaktívne školenie s pravidelnými cvičeniami. Čím dlhšie sú zamestnanci bez zaškolenia / preškolenia, tým horšie výsledky dosahujú pri odhaľovaní phishingových útokov. Metódy sa neustále vyvíjajú a rovnako by sa malo vyvíjať aj učebné osnovy výcviku. Tiež by to malo byť povinné pre každého zamestnanca, ktorý pracuje s internetom.
 • Overte svoju podnikovú e-mailovú doménu. Mala by blokovať podvodníkov v doručovaní správ z falošných alebo podozrivých domén.
 • Ujasnite si, čo by mali zamestnanci robiť, keď kliknú na podozrivý odkaz alebo prílohu – ak si zamestnanci nie sú istí, ako niečo nahlásiť, neurobia to. Kalember odporúča automatizované hlásenie, ktoré umožňuje zamestnancom hlásiť škodlivý e-mail kliknutím na tlačidlo.
 • Ponechajte priestor pre ľudskú chybu. Chyby sa stávajú, preto zvážte technológiu zameranú proti phishingu, ako sú vzdialené prehliadače, v ktorých sa adresy URL otvárajú v špeciálnom prostredí v cloude. Bez ohľadu na to, čo adresa URL obsahuje, nemôže byť kompromitujúca pre zamestnanca ani pre jeho zamestnávateľa.
 • Vykonávajte neustále testovanie bezpečnosti. Zraniteľnosť softvéru je ďalším spôsobom, ako môžu narušitelia získať prístup. IT tím vašej spoločnosti – alebo tretia strana – by mal aktívne hľadať hrozby vo vašej sieti.

Najúspešnejšie phishingové šablóny za rok 2020

phishing šablony štatistiky

Najúspešnejšie phishingové šablóny za rok 2020

Vzdelávate svojich zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti o phishingu? Ak áno, tento blog je pre Vás a Váš prehľad o tom, aké typy šablón sa najviac používajú a či sú v skutočnosti aj najefektívnejšie. A ak náhodou ešte nie, určite Vám odporúčame pozrieť sa na naše možnosti školení v tejto tematike.

Ako môžete vidieť na grafoch nižšie, najviac využívané sú phishingové šablóny obsahujúce URL odkazy, v menšom zastúpení sú šablóny so zadávaním dát (osobných údajov) a úplne najmenšie % tvoria šablóny s prílohami. V skutočnosti sú ale užívateľmi najviac otvárané typy phishingu práve šablóny obsahujúce prílohy!

phishing šablony štatistiky

Organizácie by si mali zvoliť šablóny simulovaného phishingu, ktoré sa týkajú hrozieb z reálneho prostredia, ktorým ich používatelia s najväčšou pravdepodobnosťou čelia. Nemali by však ignorovať prvky kreativity a prekvapenia pri testovaní používateľov. Veľmi často sú to práve „odľahlejšie“ témy, ktoré sú najlákavejšie pre používateľov aby ich otvorili.

Pozrime sa napríklad na 10 najpoužívanejších a 10 „najlepších“ tém phishingových kampaní v roku 2020. V oboch kategóriách boli odoslané šablóny s týmito témami najmenej 2 300 používateľom (a v niektorých prípadoch mnohým ďalším).

Najpoužívanejšie témy phishingových kampaní:

 1. Nové oznámenie z Microsoft Teams
 2. Zdravotné riziko a upozornenie ohľadom koronavírusu
 3. Oznámenie o vypršaní platnosti hesla pre Office 365
 4. Deaktivácia starého účtu OneDrive
 5. Oznámenie o zdieľanom dokumente OneDrive
 6. Zľava do Starbucks
 7. Koronavírus – bezpečnostné informácie od WHO
 8. Upozornenie na novú hlasovú správu
 9. Upozornenie na veľký počet odstránených súborov z OneDrive
 10. UPS oznámenie o dodaní zasielky

Témy phishingových kampaní, ktorým najviac používateľov podľahlo:

 1. 1 mesiac streamovacích služieb Netflix pre zamestnancov zadarmo
 2. Zajednanie dovolenkovej zmluvy
 3. Starbucks pumpkin-spice sezóna zahájená
 4. Predaj lístkov na Letné Olympijské hry 2020
 5. Pripomenutie faktúry po splatnosti
 6. Výzva na aktualizáciu hesla Spotify
 7. Zmenka
 8. Porušenie dresscode
 9. Dostupnosť rúšok proti Covid-u a platobné plány pre podnikanie
 10. Oznámenie o porušení pravidiel

Aká bola miera zlyhania na vyššie uvedených témach? Blízko 100%! A phishing na zajednanie dovolenkovej zmluvy sa ukázala rovnako úspešná naprieč viacero jazykmi. Na porovnanie najvyššia miera zlyhania medzi najčastejšie používanými šablónami bola 21%.
Je tiež potrebné uviesť, že 6 z najchúlostivejších šablón boli phishingy založené na škodlivých prílohách. Ďalšie 4 boli phishingy založené na URL odkazoch – do zoznamu „najúspešnejších“ sa nedostali žiadne phishingové simulácie s potrebou zadania osobných údajov.

Ako efektívne zabrániť interným hrozbám

interne hrozby blog

Interné hrozby: ako sa efektívne brániť?

Problémom interných hrozieb  sme vás previedli už dávnejšie, dnes  Vám prinášame záverečnú časť tejto problematiky – riadene rizika vnútorných hrozieb. V poslednom blogu  sme sa zaoberali tým, či je Vaša spoločnosť na tieto hrozby pripravená – teraz sa pozrieme na to, čo by pre účinnú obranu proti tomuto problému mala robiť.

Interné hrozby sú čoraz väčším problémom zameraným na ľudí – Vašich zamestnancov. V minulom roku tieto hrozby stáli organizácie 11,45 milióna dolárov – čo je nárast o 31% za iba dva roky. Zistenie incidentov vnútorných hrozieb  môže byť náročné, pretože môžu zahŕňať zamestnancov, dodávateľov alebo partnerov. Nehovoriac o tom, že tri štvrtiny týchto incidentov sa stali náhodou.

Každý dobrý program na ochranu proti vnútorným hrozbám by  mal obsahovať kombináciu správnych politík,  postupov a procesov. Tu sú štyri základné súčasti, ktoré spadajú do týchto dvoch kategórií:

1. Vyšetrovanie a zmierňovanie hrozieb

Dôležitým aspektom každého programu na riadenie vnútorných hrozieb je schopnosť proaktívne zmierňovať vnútorné riziká. Organizácie najčastejšie reagujú na incidenty, ku ktorým už došlo, bez toho aby mali nejaký prehľad o možných rizikách predtým. Preto môže byť ťažké zistiť hlavnú príčinu incidentu – vyšetrovanie incidentov vnútorných hrozieb môže niekedy trvať týždne, mesiace alebo dokonca dlhšie.

Čím dlhšie vyšetrovanie trvá, tým je incident nákladnejší. Keďže interné hrozby zahŕňajú všetok personál, okrem IT tímov sú v týchto vyšetrovaniach zapojení všetci kľúčoví aktéri okrem iných aj personalisti, právni a riadiaci pracovníci.

Aktívne zníženie rizika vnútorných hrozieb znamená prehľad o používateľskej aj dátovej aktivite. Mnoho starších bezpečnostných nástrojov sa zameriava iba na dátovú časť problému. V skutočnosti sú to ľudia, čo presúvajú údaje. Jasné dôkazy o tom, kto čo kedy, kde a prečo mohol urobiť, môžu výrazne pomôcť pri vyšetrovaní. Ak je incident výsledkom chyby používateľa, tieto dôkazy môžu rovnako očistiť nevinných ľudí, ktorí sa len snažili vykonávať svoju prácu a žiadny únik informácií neplánovali.

2. Správa a politika

Dôkladný program začína jasne definovanou firemnou politikou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tejto politike mohol ľahko porozumieť ktokoľvek v organizácii – vrátane externých dodávateľov alebo partnerov, ktorí pracujú s citlivými údajmi. Pravidelné školenie o zvyšovaní povedomia o bezpečnosti môže pomôcť posilniť túto politiku u používateľov (o tom si však ešte povieme neskôr).

Ďalšou vrstvou riadenia je interný plán, ktorý určuje reťazec velenia pri vyšetrovaní incidentov. Tieto zásady a postupy by mali zjednocovať aspekty bezpečnosti pri porušení/úniku dôverných informácií zo strany interných osôb s personálnymi povinnosťami organizácie. Mali by tiež všade, kde je to možné, brať do úvahy súkromie používateľov.

3. Preverenia zamestnancov

Preverenia potenciálnych zamestnancov minulosti boli štandardným operačným postupom pre mnoho organizácií v procese prijímania nových kolegov. Komplexná kontrola predchádzajúcich pracovných skúseností so zamestnancom môže odhaliť mnoho potenciálnych predchodcov vnútornej hrozby. Takéto kontroly môžu tiež pomôcť tímom ľudských zdrojov lepšie sa rozhodnúť o prijatí do zamestnania v súlade s právnymi protokolmi. Rozsah takýchto previerok je však obmedzený, a nie je jednoduché sa dostať k správnym informáciám.

V skutočnosti môžu byť ešte účinnejšie pravidelné kontroly na základe správania a sentimentu zamestnancov. Potenciálnymi indikátormi vnútorných hrozieb môžu byť napríklad finančný stres, nespokojnosť s prácou a podobné problémy s pracoviskom.

Vaši ľudia sú prvou líniou obrany proti vnútorným rizikám. Aj keď sa určité typy základného povedomia o bezpečnosť vzťahujú na všetkých zasvätených (zamestnancov, partnerov a dodávateľov), mali by ste sa usilovať aj o prispôsobenie svojho školenia. Napríklad privilegovaní používatelia IT by mali dostať inú úroveň školenia ako priemerný zamestnanec na základe samotnej úrovne prístupu.

Cieľom školenia by malo byť, aby sa Vaši používatelia dostali ďalej, než len do povedomia o bezpečnostných politikách a problémoch, ale aby ste ich skutočne vzdelávali. Používatelia by mali dostať pokyny, prečo a ako hodnotiť riziká a bezpečnostné dôsledky rôznych situácií. Bezpečnostný tím by mal tiež overiť, či pracovníci vedia, ako pri každodennom výkone používať osvedčené postupy v oblasti zabezpečenia.

Ukončenie podpory ESET produktov ochrany e-mailu

email ochrana blog

Ukončenie podpory ESET ochrany e-mailu/gateway pre Linux servery

Prevádzkujete svoj poštový server na Linuxe a boli ste do tohto momentu používateľmi e-mail/gateaway ochrany od spoločnosti ESET? Z dôvodu ukončenia podpory týchto produktov budete zrejme musieť siahnuť po inej kvalitnej alternatíve – a my Vám ju radi pomôžeme vybrať!

Spoločnosť ESET v marci oznámila, že ku koncu roka 2021 prestane predávať a poskytovať podporu produktov ESET Mail Security pre Linux/ BSD a ESET Gateway Security pre Linux/ BSD a momentálne žiaľ neponúka žiadnu inú vhodnú alternatívu.

E-mailové účty sú najlákavejším a najčastejším cieľom kybernetických útokov. Ochrana Vášho e-mailu je dôležitá, nakoľko e-mailová komunikácia môže byť zneužitá na niekoľko účelov, od bezohľadného marketingu založeného na nevyžiadanej pošte až po finančný podvod alebo distribúciu škodlivého softvéru. Vďaka implementovaniu ochrany Vášho poštového serveru môžete chrániť svojich ľudí, dáta a dobré meno vašej firmy pred dnešnými kybernetickými hrozbami, ako napríklad: phishing, malware, spam či hromadné maily.

Našťastie existujú overení výrobcovia podobných riešení pre ochranu e-mailových serverov podporujúcich aj poštové servery Linux, ktorých kvalitné produkty máme u nás v ponuke:

Proofpoint Email Protection

Proofpoint ochrana e-mailu

Robustná antispamová a viacvrstvová antivírusová ochrana od spoločnosti Proofpoint Vám pomôže zabezpečiť a kontrolovať prichádzajúce a odchádzajúce e-maily prostredníctvom ľahko použiteľného cloudového riešenia. Spoločnosť Gartner (už 7 rokov) a spoločnosť Frost & Sullivan (už 5 rokov) v rade uznávajú spoločnosť Proofpoint ako lídra na globálnom trhu s bezpečnosťou e-mailov.

ochrana emailu

Kvalitné riešenie od spoločnosti Kaspersky, ktoré zabezpečuje filtrovanie nevyžiadanej prichádzajúcej pošty a blokovania škodlivých e-mailov všetkých typov. Server Kaspersky Security for Mail Server obsahuje neustále obohacovaný balík technológií podporovaných umelou inteligenciou a vynikajúcu úroveň ochrany, ktorá sa neustále potvrdzuje v nezávislých výsledkoch testov a oceneniach.

Útoky na OneDrive a SharePoint

Data protection

Útoky na OneDrive a SharePoint - ako vyzerajú a ako sa proti nim brániť?

Kybernetickí útočníci pozorne sledujú podnikovú migráciu do cloudového prostredia, či už z dôvodu pokroku alebo pandémie. Snažia sa preto kompromitovať a preberať používateľské účty, aby sa mohli voľne pohybovať v rámci organizácie, odcudziť jej údaje alebo komunikovať v jej mene s obchodnými partnermi či zákazníkmi a žiadať ich o rôzne podvodné bankové prevody.

Na hosťovanie a distribúciu škodlivého obsahu používajú práve cloudovú a e-mailovú infraštruktúru. Útočníci využívajú kontakty používateľov a po úspešnom útoku si môžu prechádzať ich e-maily, aby porozumeli vzťahom dôvery a mapovali si tak organizácie.

Len v prvej polovici roku 2020 Proofpoint identifikoval až 5,9 milióna e-mailových správ so škodlivými odkazmi na SharePoint Online a OneDrive. Aj keď tieto správy tvorili asi iba 1% z celkovej vzorky phishingových správ, predstavovali viac ako 13% kliknutí používateľov. Vyvodiť sa z toho dajú tieto tvrdenia:

 • 4-krát vyššia pravdepodobnosť, že užívatelia kliknú na škodlivé odkazy na SharePoint
 • 11-krát vyššia pravdepodobnosť, že užívatelia kliknú na škodlivé odkazy na OneDrive

Škodlivé odkazy na SharePoint / OneDrive a životný cyklus prevzatia účtu

Útoky môžu byť teraz častejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým, keďže využívajú spôsob, akým moderní zamestnanci pracujú, napríklad zdieľanie súborov. Výskum spoločnosti Proofpoint v skutočnosti ukazuje, že u používateľov je sedemkrát vyššia pravdepodobnosť, že kliknú na škodlivé odkazy na SharePoint Online alebo OneDrive, ktoré sú hostované na legitímnych doménach spoločnosti Microsoft.

Phishing na SharePoint sa zvyčajne začína kompromitáciou cloudového účtu. Keď už má útočník kontrolu nad účtom, nahrá škodlivý súbor a potom zmení povolenia na zdieľanie súboru na „Verejné“, aby bolo možné zdieľať nový anonymný odkaz s kýmkoľvek. Útočník pošle odkaz e-mailom alebo ho zdieľa s kontaktmi používateľa, ktorého účet kompromitoval alebo aj s inými zacielenými účtami, vrátane externých. Keď príjemcovia otvoria súbor a kliknú na vložený škodlivý odkaz, dôjde k phishingu, ktorý znova spustí celý cyklus. Tieto útoky môžu viesť k krádeži údajov alebo aj väčším podvodom.

Príklad PDF

V príklade nižšie dostal používateľ e-mail so zdieľaným odkazom na súbor PDF (INV_1100110.pdf), ktorý vyzerá ako faktúra. Keď používateľ klikne na odkaz v súbore pdf, bude presmerovaný na phishingový web, ktorý je falošnou prihlasovacou stránkou služby OneDrive.

Sharepoint phishing

Niekedy môže byť odkazom v zdieľanom dokumente jedinečná URL, a preto môže byť ťažké zistiť jej podvodnosť, pretože by sa nenašla v žiadnom archíve reputácie URL adries.

Príklad OneNote

Tu je príklad útoku, ktorý používa SharePoint na hosťovanie škodlivého súboru OneNote vydávajúceho sa za hlasovú poštu:

OneNote Voice príklad

Škodlivé súbory OneNote môžu byť tiež náročné na detekciu, pretože sa nedajú stiahnuť a izolovať na karanténe. Detekcia si vyžaduje ďalší krok – web-scraping pred tým ako môžu byť vložené odkazy analyzované.

Príklad formulára Microsoft 365 sady

OneDrive Document príklad
Onde drive portal phishing

V tomto príklade je zdieľaný dokument Word s odkazom na verejne zdieľaný súbor Microsoft Forms (falošná prihlasovacia stránka), ktorý sa používa na získavanie poverení služieb Office 365. Vzhľadom na to, že tento útok využíva legitímne služby spoločnosti Microsoft, predstavuje väčšiu výzvu pre detekciu a ešte ťažšie ho blokovať/zmierniť, ak vám chýba celkový prehľad Vášho e-mailového aj cloudového prostredia.

Napádané platformy

SharePoint Online a OneDrive samozrejme nie sú jedinými doménami služieb spolupráce, ktoré sú zneužívané útočníkmi. Nasledujúci graf zobrazuje zoznam 10. najnapádanejších domén, kliknutím na škodlivé odkazy hostovaných na týchto doménach, v prvej polovici roka. Zaujímavou je služba Sway, keďže je to nová aplikácia spoločnosti Microsoft na vytváranie a zdieľanie interaktívneho obsahu, ako sú správy a newsletters. Druhým je úložisko Googleapis, čo je služba hostovania súborov (napríklad softvérových opráv), ktorú útočníci používajú na podvody technickej podpory.

phishing sharepoints blog

Ochrana pred hybridnými e-mailovými a cloudovými hrozbami

Na obranu proti hybridným útokom, ako je phishing na SharePoint a OneDrive, musia organizácie získať prehľad naprieč e-mailovými a cloudovými hrozbami a holisticky riešiť takéto reťazce útokov. Musia pochopiť riziko napadnutia svojich zamestnancov a hrozby ktoré pre vašu organizáciu predstavujú. Základné otázky, ktoré by si mala každá spoločnosť klásť sú asi tieto:

 • Na koho sa hrozby zameriavajú najviac?
 • Aké techniky sa používajú na útok na používateľov?
 • Kto klikol na škodlivé odkazy?
 • Ktorí používatelia sú náchylní na klikanie?
 • Ktoré účty sú napadnuté?
 • Ktoré napadnuté účty vykazujú podozrivú aktivitu so súbormi?

Proofpoint Targeted Attack Protection a CASB prinášajú vhodný prístup zameraný na ohrozených ľudí k zabezpečeniu e-mailov a cloudov a bránia cloudové účty proti takýmto útokom pomocou pokročilých analýz, ako sú:

 • Prediktívne sandboxovanie e-mailových správ s odkazmi od služieb pre spoluprácu, ako sú SharePoint, OneDrive, Disk Google, Dropbox atď.
 • Adresy URL sú prepísané tak, aby chránili používateľov v akomkoľvek zariadení alebo sieti a tiež poskytovali karanténu v reálnom čase pri každom kliknutí
 • Odhalenie a náprava napadnutého účtu
 • Adaptívne kontroly prístupu, ktoré zabraňujú neoprávnenému prihláseniu alebo vynútia viacfaktorové overenie
 • Zistenie a zmiernenie aktivity po prevzatí súboru a aktivita poštovej schránky

Pomôcť Vám môže taktiež výcvik zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti od Proofpointu, ktorý Vám navyše poskytuje cielené vzdelávanie, ktoré zaisťuje správne budúce reakcie  používateľov v prípade sofistikovaných útokov, ako sú phishing typu SharePoint a OneDrive.

Interné hrozby – ako je na ne Vaša spoločnosť pripravená?

interne hrozby blog

Interné hrozby - ako je na ne Vaša spoločnosť pripravená?

V poslednom blogovom článku o interných hrozbách sme si osvetlili, čo to vlastne tie interné/vnútorné hrozby sú. Interná hrozba nastane, keď niekto s autorizovaným prístupom k dôležitým informáciám alebo systémom zneužije tento prístup – buď úmyselne, alebo náhodne. A nemusí to  prísť iba priamo od zamestnancov – touto hrozbou sa môžu stať bývalí zamestnanci, zmluvní pracovníci, partneri v dodávateľskom reťazci alebo poskytovatelia služieb. Zahŕňajú sa sem sabotáže, podvody, krádeže údajov alebo neúmyselné a náhodné škody. A ako ste sa už minule mohli dozvedieť, až 62 % incidentov interných hrozieb je neúmyselná.

Dnes sa zameriame na štyri dôležité otázky, ktoré je potrebné položiť pri hodnotení rizika interných hrozieb:

1. Máte vo Vašom riadiacom pláne zahrnutú aj možnosť vnútorných hrozieb?

Na začiatku tvorby riadiaceho plánu musí byť vytvorený solídny program, práve pre riziká vnútorných hrozieb, ktorý zahŕňa ľudí, procesy a technológie. Program musí obsahovať metódy detekcie a špecifické reakcie pre rôzne možné interné incidenty. Do úvahy sa ale musí brať súkromie a dodržiavanie predpisov.
Ak Vám to veľkosť spoločnosti a podmienky dovoľujú, začnite vytvorením pracovnej skupiny pre interné hrozby. Táto pracovná skupina by mala pravidelne kontrolovať metriky rizika interných osôb – technické aj procesné. Mala by mať za úlohu identifikovať a merať nové oblasti možného rizika. A na záver by mala vytvoriť ročné hodnotenie, týkajúce sa interného prostredia ale aj s externými audítormi.

2. Ste vo firme nastavený na sledovanie nielen údajov, ale aj ľudí?

Čím dlhšie ostáva incident spôsobený vnútornou hrozbou nevyriešený, tým viac to bude stáť. Podľa The Ponemon Institute incidenty, ktorých riešenie trvá 77 dní alebo dlhšie stoja spoločnosti milióny. Na zdokonalenie programu pre sledovanie vnútorných hrozieb by mala vaša organizácia okrem pohybu údajov monitorovať aj aktivitu používateľov.
Tím, ktorý sa vnútornými hrozbami zaoberá, by mal dostávať upozornenia v reálnom čase na zmeny údajov ale aj na aktivitu používateľov – vrátane zamestnancov, dodávateľov a partnerov. Kontrolovať by sa mal prístup k systémom, podozrivé online správanie a ďalšie možné hrozby. Reagovať je možné len na hrozby, o ktorých organizácia vie, takže detekcia je veľmi dôležitým aspektom každého plánu na správu interných hrozieb.

3. Je váš tím pripravený reagovať na incidenty interných hrozieb?

Vyspelé organizácie už dnes chápu, že rýchla reakcia na incident je kriticky dôležitá. Keďže incidenty interných hrozieb sa týkajú ľudí,  musíte zahrnúť všetkých z Vašej organizácie.
Preto majú sofistikované plány  reakcie na vnútorné hrozby zavedený formálny plán reakcie na incidenty. To by malo zahŕňať minimálne školenie personálu v oblasti bezpečnosti a IT, sledovanie činnosti používateľov, spoluprácu medzi tímami a komunikáciu o potenciálnych bezpečnostných incidentoch v celej organizácii.

 4. Chránite súkromie používateľov a údajov?

Dodržiavate osvedčené postupy na zaistenie súkromia používateľov a údajov pri ochrane záujmov organizácie? Presné regulačné požiadavky sa budú pre jednotlivé podniky líšiť. Každý program na kontrolu vnútorných hrozieb by však mal obsahovať plán na dodržiavanie a udržanie súladu s ochranou súkromia.

V závislosti od požiadaviek sa bude líšiť aj vyšetrovanie takýchto incidentov. Najskôr je dôležité pochopiť, či je takáto činnosť zámerne škodlivá alebo náhodná. To sa dá zistiť aj zatiaľ čo používateľom zostane zachovaná anonymita. Ak potom dôjde k eskalácii incidentu, môžete podniknúť rýchle kroky založené na dôkazoch.

Kľúčový poznatok:

Pochopenie rizika interných hrozieb znamená vedieť, ako sú nastavené súčasné procesy na zisťovanie, vyšetrovanie a reakciu na takéto hrozby a ako sa predchádza strate údajov. Pretože sa množstvo incidentov interných hrozieb stane kvôli chybe/nepozornosti používateľa, je pre niektoré organizácie ťažké vyhodnotiť ich celkové riziko. Len čo však získate lepší prehľad o probléme, je jednoduchšie vedieť, ako naštartovať svoj plán na správu vnútorných hrozieb. Tomu sa budeme venovať v ďalšom blogu v tejto sérii.