eWAY s.r.o.

Endpoint Detection and Response

Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR)

Poskytuje ucelený obraz o bezpečnostných udalostiach v podnikovej IT infraštruktúre, umožňuje organizáciám automatizovať vykonávanie rutinných úloh, aby rýchlo identifikovala, určila priority, preskúmala a neutralizovala komplexné hrozby.
(Pre viac informácií kliknite sem)

kaspersky ochrana koncových bodov
Forti EDR - Fortinet ochrana

FortiEDR – Advanced Endpoint Protection
with Automated Detection and Response

FortiEDR je jediná platforma na ochranu koncových bodov, ktorá poskytuje ochranu pred hrozbami pred a po infekcii v reálnom čase. Proaktívne redukuje útoky, zabraňuje infekcii malvérom, deteguje a eliminuje potenciálne hrozby v reálnom čase a pomocou automatizovateľných procedúr môže automatizovať postupy reakcie a nápravy. FortiEDR pomáha organizáciám zastaviť útoky a zabrániť krádeži dát a poškodeniu ransomvéru v reálnom čase automaticky – to všetko bez veľkých bezpečnostných tímov s množstvom falošných poplachov alebo narušením obchodných operácií.
(Pre viac informácií kliknite sem)