eWAY s.r.o.

FortiEDR - Advanced Endpoint Protection with Automated Detection and Response

FortiEDR

FortiEDR je jediná platforma na ochranu koncových bodov, ktorá poskytuje ochranu pred hrozbami pred a po infekcii v reálnom čase. Proaktívne redukuje útoky, zabraňuje infekcii malvérom, deteguje a eliminuje potenciálne hrozby v reálnom čase a pomocou automatizovateľných procedúr môže automatizovať postupy reakcie a nápravy. FortiEDR pomáha organizáciám zastaviť útoky a zabrániť krádeži dát a poškodeniu ransomvéru v reálnom čase automaticky – to všetko bez veľkých bezpečnostných tímov s množstvom falošných poplachov alebo narušením obchodných operácií.
Pozrieť si tiež môžete video o tomto produkte (ENG).