eWAY s.r.o.

Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky® Endpoint Security for Business – KESB

Produkt poskytuje najlepšiu ochranu pre stredné a veľké podniky s flexibilným nasadením, inteligentným hlásením a minimálnymi falošnými poplachmi. Jedinečná ochrana pre každý koncový bod, nielen PC  – chránené sú aj servery Linux a zdieľanie súborov cez Windows Server a zabezpečuje a spravuje aj mobilné zariadenia. Natívne integruje ochranu koncových bodov do vašich existujúcich systémov (AD, SIEM, EMM atď.)
Kontrola a správa anomálií, aplikácií, webu a zariadení znižuje pravdepodobnosť chyby vzdialeného koncového používateľa a zmierňuje úniky údajov pomocou sprísnenia koncových bodov. 

Špičkový antivírusový program pre vašu infraštruktúru. V cloude alebo on-premise? Vy sa rozhodnete a my poskytneme Kaspersky Endpoint Security pre firmy s adaptívnou ochranou, automatickým blokovaním hrozieb a hardeningom systémov. Kaspersky Endpoint Security for Business zapadá do akéhokoľvek prostredia a zastavuje ransomware a “fileless” útoky. Beží s minimálnym dopadom na zdroje a nevyskytujú sa konflikty softvéru ani bezpečnostné diery. Poskytujeme ľahký bezpečnostný engine pre infraštruktúru, aplikačné servery a počítače koncových používateľov v jednom produkte. Vyvážené úrovne ochrany sú ďalej vylepšené bránou firewall, automatickou distribúciou patchov, inventúrou softvéru a správou mobilných zariadení. Naši zákazníci si cenia výsledky, ktoré poskytuje náš produkt – potvrdené pravidelnými nezávislými testami a prieskumami. Je to kybernetická bezpečnosť, ktorej môžete veriť.

K dostaniu je hneď v 3 verziách:

Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select SELECT

Chráni pred najnovšími hrozbami, vrátane ransomware. Zabezpečuje koncové body čím znižuje riziko útokov. Pomáha zvyšovať produktivitu – prostredníctvom ovládacích prvkov využívajúcich cloud. Chráni servery a koncové body bez výrazného dopadu na výkon. Zabezpečuje rôzne prostredia – PC, Mac, Linux, iOS, Android. Zjednodušuje správu zabezpečenia – prináša jednotnú prehľadnú centrálnu konzolu.

Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business AdvancedADVANCED

Prináša novú generáciu ochrany proti známym aj neznámym hrozbám. Znižuje riziko útoku ochranou koncových bodov. Pomáha predchádzať strate alebo krádeži dôverných obchodných údajov. Odstraňuje zraniteľnosť pomocou patch managementu. Zjednodušuje správu zabezpečenia – prináša jednotnú prehľadnú centrálnu konzolu. Verzia Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced zahŕňa všetky funkcie dodávané spolu s Kaspersky Endpoint Security for Business Select plus ďalšie technológie, ktoré ešte viac chránia vaše podnikanie.

Kaspersky Endpoint Security for Business Total
TOTAL

Znižuje riziko útoku ochranov koncových bodov. Poskytuje novú generáciu ochrany proti najnovším kybernetickým hrozbám. Šifrovaním údajov zabraňuje strate dôverných informácií. Odstraňuje zraniteľnosti čím zníži možnosti útoku. Chráni emailové servery, Internet gateway alebo aj SharePoint.

Detailné porovnanie jednotlivých verzií Kaspersky Security for Business

Vyberte možnosť zabezpečenia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Detailný popis jednotlivých funkcii a úrovní ochrany. Výsledky nezávislých testov porovnávajúcich rôznych výrobcov nájdete TU.

porovnanie kaspersky antivir

1čo je to SIEM

Kaspersky® Endpoint Detection and Response Optimum

Pridaná hodnota s ďalšou ochranou pred komplexnými a ťažko odhaliteľnými hrozbami pomocou jednoducho použiteľného nástroja na detekciu a odozvu na koncových bodoch (Endpoint Detection and Response – EDR).

S nedávnym rozmachom zložitých, komplexných hrozieb sa EDR stala de facto priemyselným štandardom – to je to, čo aktuálne potrebujete.

Aplikácia Kaspersky EDR Optimum stavia na aplikácii Kaspersky Endpoint Security for Business a poskytuje jedinú ľahko použiteľnú súpravu nástrojov, ktorá poskytuje hĺbkovú viditeľnosť, zjednodušené funkcie analýzy príčin, skenovanie IoC (Indicators of Compromise) a automatickú reakciu vo všetkých koncových bodoch.

viac informácií na stránkach výrobcu (EN)