eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Sídlo spoločnosti

 eWAY s.r.o.
M.R. Štefánika 77
Žilina 010 01
Slovensko

Email: info@eway.digital

Obchodný kontakt

e-mailová adresa: obchod@eway.digital

telefónne číslo:+421 903 529 565

Fakturačné údaje

Register: Okresný súd Žilina, vložka číslo 63073/L, oddiel Sro

Identifikačné údaje:
IČ:
47 972 459, IČ DPH/VAT: SK2024168916, IBAN: SK47 0900 0000 0050 6303 7735, BIC SWIFT: GIBASKBX

Technická podpora

Technické oddelenie

e-mailová adresa: support@eway.digital

nová technická požiadavka