Vzdelávanie a tréning v oblasti počítačovej bezpečnosti

Security awareness training

Jednoduché a efektívne riešenia spoločnosti Kaspersky Lab, ktoré využívajú najnovšie techniky učenia a pokrývajú všetky úrovne organizačnej štruktúry. Samozrejmosťou sú moderné techniky učenia, ktoré zabezpečujú, že všetci zamestnanci sú vyškolení na čo najlepšiu možnú úroveň. "Gamifikácia", učenie sa hravou a názornou formou, pomáha budovať dlhodobé uchovanie zručností a pracovných návykov v kybernetickej bezpečnosti a zabraňuje ich zabúdaniu. Jednotlivé tréningy pútavou formou napodobňujú pracovné prostredie a správanie zamestnancov, čím prispievajú k motivácii učiť sa a zaručujú, že sa tieto zručnosti uplatnia aj v každodennej praxi. Viac informacií na stránkach výrobcu (EN) alebo v krátkom videu (EN)

Jednotlivé formy tréningu:1) elearning pre všetkých užívateľov IT, 2) interaktívna hra ideálna pre top manažment, 3) elearning pre pracovníkov IT alebo helpdesku

Tieto riešenia plne vyhovujú požiadavkám Zákona o kybernetickej bezpečnosti a implementáciou splníte požiadavky vyhlášky č.4, odpovedajúce body paragrafu 7 (ZoKB).

Elektronické vzdelávanie Kaspersky Security Awareness Training

Kaspersky Security Awareness vytvára silné, sebestačné a jednotné podnikové prostredie určené k vzdelávaniu zamestnancov. Toto je jediný efektívny spôsob, ako úspešne bojovať proti ľudským chybám, ktoré sú dnes najväčším rizikom v dnešnom kybernetickom svete. Aké su hlavné riziká a prečo si vybrať toto riešenie:

Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS)

je 2-hodinová interaktívna týmová hra, ktorá nadväzuje porozumenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou (vedúci pracovníci v oblasti obchodu, IT a pracovníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti) a menia ich vnímanie kybernetickej bezpečnosti. Predstavuje softwarovú simuláciu skutočného dopadu malwaru a ďalších útokov na výkonnosť podniku a tržby.

Online vzdelávacia platforma

Toto pokročilé riešenie ponúka nasledujúce možnosti vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti:

Proofpoint Security Awareness Training

Špičková vzdelávacia platforma. Podľa spoločnosti Gartner je Leader Magic Quadrant pre oblasť počítačového vzdelávania kontinuálne od roku 2013 až do posledného vyhodnotenia júl 2019. Aj spoločnoť Proofpoint indikuje výrazné prínosy nasadenia vzdelávacej platformy. Konkrétne: zníženie počtu mimoriadných udalostí až o 90 %, zníženie finančného objemu kybernetických rizík o 50 až 60 %, zlepšenie komunikácie v rámci spoločnosti - prenos IT žargónu do obchodného jazyka a zapojenie obchodného managementu. Naviac získate merateľné výsledky testov pre ďalšiu prácu a zlepšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti. Toto riešenie plne vyhovuje požiadavkám Zákona o kybernetickej bezpečnosti a implementáciou splníte požiadavky vyhlášky č.4, odpovedajúce body paragrafu 7 (ZoKB).

Naši spokojní zákazníci, pre ktorích zabezepčujeme vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti