Šifrovanie dát

Šifrovanie dát pomocou SafeGuard Encryption

Sophos SafeGuard zašifruje obsah ihneď po jeho vytvorení. A pri každom šifrovaní si môžete vychutnať bezproblémovú bezpečnú spoluprácu. Synchronizované šifrovanie dát vás aktívne chráni neustálym overovaním používateľov, aplikácií a zabezpečenia integrity zariadenia pred tým, ako povolí prístup k šifrovaným dátam.

Full Disk Encryption
Poskytuje centrálne spravované šifrovanie disku pomocou technológií zabudovaných do operačných systémov - Windows BitLocker a Mac FileVault. Jednoducho spravujete kľúče a funkcie obnovy z centra správy SafeGuard. Ak chcete ešte zjednodušiť svoj pracovný postup, teraz môžete spravovať šifrovanie celého disku Windows a MacOS priamo v Sophos Central.

File Encryption
Šifrovanie jednotlivých súborov. Zostanú zašifrované dokonca aj vtedy, keď sú prenesené do zdieľanej zložky, vymeniteľnej USB karty alebo do cloudu.

viac informácií na stránkach výrobcu (EN)

výhody a vlastnosti riešenia

O technológii šifrovania spoločnosti KASPERSKY

Ochrana pred neautorizovaným prístupom k dátam pri strate či krádeži zariadenia alebo pôsobení malwaru kradnúceho dáta. Šifrovacia technológia spoločnosti Kaspersky Lab chrání vaše cenné dáta pred náhodnou stratou, krádežou zariadenia a cielenými malwarovými útokmi. Táto integrovaná platforma kombinuje silné šifrovacie technológie so špičkovými technológiami ochrany koncových bodov a chrání tak dáta doma aj na cestách.

Správu šifrovania zabezpečuje jediná konzola. Ponúka šifrovanie celého disku (FDE), šifrovanie jednotlivých súborov a zložiek (FLE) a vymenitelných či interných zariadení. Spolpočnosť Kaspersky Lab používá šifrovanie Advanced Encryption Standard (AES) s dĺžkou kľúča 256 bitov a zjednodušenú správu. Podporuje technológiu Intel® AES-NI a platformy UEFI a GPT.

ÚPLNÁ FLEXIBILITA
Společnost Kaspersky Lab ponúka šifrovanie na úrovni súborov a zložiek (FLE) a šifrovanie celého disku (FDE), čím pokrývá všetky možné scenáre využitia. Dáta môžu byť chránené na pevných diskoch aj vymenitelných zariadeniach. „Prenosný režim“ umožňuje použitie a prenos dát na zašifrovaných vymenitelných médiach, a to aj na počítačoch, kde nie je nainštalovaný šifrovací software.

JEDNO PRIHLÁSENIE, PREHĽADNOSŤ PRE KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA

Šifrovacie technológie spoločnosti Kaspersky Lab fungujú prehľadne od nastavenia až po každodenné používanie vo všetkých aplikáciach bez toho, aby narušovali produktivitu koncových užívateľov. Jednotné prihlásenie zabezpečuje plynulé šifrovanie – koncový užívateľ si ani nemusí všimnúť, že sa technológia používá. Šifrovanie umožňuje plynulý a transparentný prenos súborov medzi užívateľmi vo vnútry siete aj mimo ňu. MOŽNOSTI ŠIFROVANIA