eWAY s.r.o.

Naši spokojní zákazníci

Antivírusové programy :

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Schüle Slovakia, s.r.o.

IMC Slovakia, s.r.o

TSS Group s.r.o.

Porfix - pórobetón, a.s.

Vzdelávanie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti :

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ochrana perimetra (firewall) :

Ingeo-Envilab s.r.o.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

Miba car s.r.o.

Urbanix s.r.o.

Ochrana e-mailu:

TSS Group a. s.

MIM. s.r.o.

SES Tlmače, as.

Endpoint detection and response:

Urbanix s.r.o.

Slovenská grafia, a.s.