eWAY s.r.o.

Proofpoint Email Protection


Pomôže vám zabezpečiť a kontrolovať prichádzajúce a odchádzajúce e-maily
prostredníctvom ľahko použiteľného cloudového riešenia. S Proofpoint Email Protection môžete chrániť svojich ľudí, dáta a dobré meno vašej firmy pred dnešnými kybernetickými hrozbami, ako napríklad: phishing, malware, spam, hromadné maily.
Spoločnosť Frost & Sullivan už päť rokov v rade uznáva spoločnosť Proofpoint ako lídra na globálnom trhu s bezpečnosťou e-mailov.

         Výhody riešenia:

 • Zabezpečenie e-mailov novej generácie
  Toto špičkové riešenie vyhovuje potrebám aj najzložitejších podnikových nasadení; podporuje cloud, hybridné a miestne inštalácie s virtuálnymi alebo fyzickými zariadeniami.
 • Impostor
  Ochrana pred útokmi ktoré priamo neobsahujú malware, ako napríklad podvodný e-mail
 • Antispam
  Presná, granulárna prevencia pred spamom a nežiaducimi správami
 • Business continuity
  Kontinuita prevádzky, keď sú e-mailové servery offline
 • Administrácia
  Znížená záťaž administrátorov s personalizovaným užívateľským rozhraním.
 • Reporty
  Rýchle a jednoduché generovanie výstupov a vyhľadávanie v nich