eWAY s.r.o.

Proofpoint Security Awareness Training

Tréning počítačovej bezpečnosti od Proofpoint

Špičková vzdelávacia platforma o kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť Proofpoint indikuje výrazné prínosy a výhody nasadenia ich vzdelávacej platformy:

  • zníženie počtu mimoriadnych udalostí až o 90 %
  • zníženie finančného dopadu mimoriadnych udalostí o 50 až 60 %
  • zlepšenie komunikácie v rámci spoločnosti – prenos IT žargónu do obchodného jazyka a zapojenie obchodného managementu
  • uplatnenie rôznych štýlov učenia pomocou interaktívnych formátov
  • minimalizovanie prerušenia práce vďaka 5 až 15-minútovým lekciám.
  • možnosť nechať používateľov absolvovať školenie kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek pripojenom zariadení
  • moduly sú k dispozícii vo viac ako 35 jazykoch vrátane slovenčiny a češtiny
  • istota, že školenie nestratí na relevantnosti a aktuálnosti vďaka neustálym aktualizáciám

Naviac získate merateľné výsledky testov pre ďalšiu prácu a zlepšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti. Toto riešenie plne vyhovuje požiadavkám Zákona o kybernetickej bezpečnosti a implementáciou splníte požiadavky vyhlášky č.4, odpovedajúce body paragrafu 7 (ZoKB).
Podľa spoločnosti Gartner je školenie od Proofpoint v Leader Magic Quadrant pre oblasť počítačového vzdelávania kontinuálne od roku 2013 až do posledného vyhodnotenia v júli 2019.

Vzdelávacia platforma o kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti Proofpoint Vám poskytuje:

Online vzdelávacie moduly na rôzne témy

Antiphishing, ochrana a likvidácia dát, bezpečné sociálne siete, fyzická bezpečnosť, bezpečnosť smartphone, bezpečnejší pohyb na webe, bezpečnosť mimo kanceláriu, GDPR, sociálne inžinierstvo, školenie URL, bezpečnosť elektronickej pošty, heslá
a iné,…

Spolu takmer 40 modulov, ktoré sú lokalizované do viac ako 35 jazykov, medzi ktorými nechýba aj slovenčina a čeština.

Testy znalostí

Pre stanovenie úrovne znalostí a potrieb školenia užívateľov. Zahŕňa rôzne oblasti bezpečnosti, dopredu definované alebo náhodné vyhodnocovanie, zákaznícky definované otázky a nastaviteľnú dobu trvania.

Simulované útoky

Zákaznícky upraviteľné šablóny phishingových e-mailov rôzneho stupňa obtiažnosti pripravené k okamžitému použitiu. Po prijatí takejto elektronickej správy a kliknutí na odkaz so simulovaným phishingom získa účastník podnet k poučeniu a môže byť automaticky zaradený do príslušného vzdelávacieho modulu.

Analýza a reporting

Výsledky podľa jednotlivých kampaní, skupín, typov zaradenia, recidívy, miesta.
Plus podporné bezpečnostné plagáty, šablóny e-mailov, obrázky šetričov obrazovky.

 

O úspechu nasadenia tohto produktu u nášho významného klienta SSE sa tiež môžete dozvedieť viac v prípadovej štúdii.

Zanechajte prosím svoj e-mailový kontakt, radi Vám ponúkneme skúšobnú verziu alebo zabezpečíme ukážku produktu:


Prípadne nás s akýmikoľvek otázkami neváhajte kontaktovať!

Spokojní zákazníci využívajúci naše služby vzdelávania:

sevak logo

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Logo SSE

Stredoslovenská energetika, a.s.