eWAY s.r.o.

Šifrovanie dát

Šifrovanie dát Vám zabezpečí ochranu pred neautorizovaným prístupom k Vaším obsahom pri strate či krádeži zariadenia alebo aj pri pôsobení malwarových útokov. Heslá už dnes nie sú dostatočnou ochranou – nedovoľte nikomu zneužiť Vaše citlivé údaje. Pomocou šifrovania ochránite svoje firemné dáta rovnako ako osobné údaje. Ponúknuť môžeme úplné šifrovanie disku, šifrovanie súborov na USB či vymeniteľných diskoch, zašifrovanie e-mailu.
Ak potrebujete pomôcť s výberom vhodného šifrovacieho softwéru, neváhajte sa na nás obrátiť. Vyberieme Vám najvhodnejšie šifrovanie dát na mieru.

ESET Endpoint Encryption

Dokáže bezpečne zašifrovať obsah pevných diskov, vymeniteľných médií, súborov a e-mailov. Pre neoprávnené osoby budú nečitateľné a šifrovanie tak ochráni cenné firemné dáta a osobné údaje.
(Pre viac informácií kliknite sem.)

šifrovanie dát: eset endpoint encryption
šifrovanie dát od Sophos

Sophos SafeGuard Encryption

Sophos SafeGuard zašifruje obsah ihneď po jeho vytvorení. A pri každom šifrovaní si môžete vychutnať bezproblémovú bezpečnú spoluprácu. Synchronizované šifrovanie dát vás aktívne chráni neustálym overovaním používateľov, aplikácií a zabezpečenia integrity zariadenia pred tým, ako povolí prístup k šifrovaným dátam.
(Pre viac informácií kliknite sem.)

Kaspersky Encryption

Ochrana pred neautorizovaným prístupom k dátam pri strate či krádeži zariadenia alebo pôsobení malwaru kradnúceho dáta. Šifrovacia technológia spoločnosti Kaspersky chráni vaše cenné dáta pred náhodnou stratou, krádežou zariadenia a cielenými malwarovými útokmi. Táto integrovaná platforma kombinuje silné šifrovacie technológie so špičkovými technológiami ochrany koncových bodov a chráni tak dáta doma aj na cestách.
(Pre viac informácií kliknite sem.)

šifrovanie dát od kaspersky encryption