eWAY s.r.o.

Vzdelávanie a tréning v oblasti počítačovej bezpečnosti

Elektronické online vzdelávanie v rôznych oblastiach kybernetickej bezpečnosti zabezpečí vedomosti vo všetkých potrebných okruhoch pre Vašich zamestnancov. Okrem toho poskytne aj preskúšanie nadobudnutých poznatkov v podobe vedomostných testov alebo simulovaných phishingových útokov a následný reporting. Reporting Vám ukáže pohľad na úroveň zlepšenia a prípadne poukáže na oblasti, ktorým sa treba viac venovať.

Ide o komplexné riešenie zvyšovania povedomia užívateľov v oblasti bezpečnosti IT, ktoré Vám a Vašej firme zabezpečí súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti (paragraf 7, vyhláškač.4).
Moduly vzdelávania o kybernetickej bezpečnosti sú už dostupné aj v slovenskom jazyku.

Už máme za sebou viac ako…

0

odoslaných simulovaných phishingových kampaní

0

aktívnych študentov

0 %

zlepšenie v identifikácií podvrhnutých emailov študentami

Proofpoint Security Awareness Training

Špičková vzdelávacia platforma o kybernetickej bezpečnosti. Toto riešenie plne vyhovuje požiadavkám Zákona o kybernetickej bezpečnosti a implementáciou splníte požiadavky vyhlášky č.4, odpovedajúce body paragrafu 7 (ZoKB). Podľa spoločnosti Gartner je Leader Magic Quadrant pre oblasť počítačového vzdelávania kontinuálne od roku 2013 až do posledného vyhodnotenia v Júli 2019.
(Kliknite pre viac informácií)

Elektornické vzdelávanie Kaspersky Automated Security Awarness Platform

Automated Security Awarness Platform vytvára silné, sebestačné a jednotné podnikové prostredie určené k vzdelávaniu zamestnancov. Efektívny spôsob, ako úspešne bojovať proti ľudským chybám, ktoré sú dnes najväčším rizikom v kybernetickom svete.
(Kliknite pre viac informácií)

interaktívna tímová hra, ktorá zlepšuje porozumenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou (ako napríklad predstavenstvo, top management) a pracovníkmi IT alebo IT security. Menia ich vnímanie kybernetickej bezpečnosti. Predstavuje softwarovú simuláciu skutočného dopadu malwaru a ďalších útokov na výkonnosť podniku a tržby.
(Kliknite pre viac informácií)

Spokojní zákazníci využívajúci naše služby vzdelávania:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská energetika