eWAY s.r.o.

Vzdelávanie a tréning v oblasti počítačovej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je oblasť, ktorá je v dnešnej elektronickej dobe veľmi dôležitá. Elektronické online vzdelávanie v rôznych oblastiach kybernetickej bezpečnosti zabezpečí vedomosti vo všetkých potrebných okruhoch pre Vašich zamestnancov. Okrem toho poskytne aj preskúšanie nadobudnutých poznatkov v podobe vedomostných testov alebo simulovaných phishingových útokov a následný reporting. Reporting Vám ukáže pohľad na úroveň zlepšenia a prípadne poukáže na oblasti, ktorým sa treba viac venovať.

Ide o komplexné riešenie zvyšovania povedomia užívateľov v oblasti bezpečnosti IT, ktoré Vám a Vašej firme zabezpečí súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti (paragraf 7, vyhláška č.4).
Moduly vzdelávania o kybernetickej bezpečnosti sú už dostupné aj v slovenskom jazyku. Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa tak stalo aj u nás veľmi dostupným.

Už máme za sebou viac ako…

0

odoslaných simulovaných phishingových kampaní

0

aktívnych študentov

0 %

zlepšenie v identifikácií podvrhnutých emailov študentami

Proofpoint Security Awareness Training

Špičková vzdelávacia platforma o kybernetickej bezpečnosti. Toto riešenie plne vyhovuje požiadavkám Zákona o kybernetickej bezpečnosti a implementáciou splníte požiadavky vyhlášky č.4, odpovedajúce body paragrafu 7 (ZoKB). Podľa spoločnosti Gartner je Leader Magic Quadrant pre oblasť počítačového vzdelávania kontinuálne od roku 2013 až do posledného vyhodnotenia v Júli 2019.
(Kliknite pre viac informácií)

Elektronické vzdelávanie Kaspersky Automated Security Awarness Platform

Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti od Kaspersky Automated Security Awarness Platform vytvára silné, sebestačné a jednotné podnikové prostredie určené k vzdelávaniu zamestnancov. Efektívny spôsob, ako úspešne bojovať proti ľudským chybám, ktoré sú dnes najväčším rizikom v kybernetickom svete.
(Kliknite pre viac informácií)

Kybernetická bezpečnosť hrou! Interaktívna tímová hra, ktorá zlepšuje porozumenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou (ako napríklad predstavenstvo, top management) a pracovníkmi IT alebo IT security. Menia ich vnímanie kybernetickej bezpečnosti. Predstavuje softwarovú simuláciu skutočného dopadu malwaru a ďalších útokov na výkonnosť podniku a tržby.
(Kliknite pre viac informácií)

Spokojní zákazníci využívajúci naše služby vzdelávania:

sevak logo

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Logo SSE

Stredoslovenská energetika, a.s.