eWAY s.r.o.

Zabezpečenie pre virtualizáciu a cloud

Zabezpečenie vo virtualizovanom prostredí

Špičkové a pritom univerzálne riešenie Kaspersky Hybrid Cloud Security prináša zabezpečenie pre 1) verejné cloudy (AWS a Azure) 2) virtualizované servery a VDI 3) hosťované servery (Citrix, KVM, Microsoft, VMware). Výsledky testu spoločnosti Forrester, tzv. FORRESTER WAVE™ pre oblasť Cloud workload security.
Viac informácií na stránkach výrobcu (EN)

Výhody a vlastnosti riešenia

Kaspersky Hybrid Cloud Security ponúka ucelené zabezpečenie pre rôzne implementácie virtualizovaných riešení. Ochráni fyzické aj virtuálne servre, bez ohľadu na to, či sú u vás v datacenter alebo vo verejnom cloude.

  • Bezpečnosť, ktorá získa viac ocenení vás lepšie chráni

V posledných rokoch sa naše produkty zúčastňujú v nezávislých testoch a recenziách. Dosiahli pri tom viac prvých miest než akýkoľvek iný výrobca bezpečnostných produktov.

  • Viacvrstvové zabezpečenie – pre každé pracovné zaťaženie

Podľa zásad “True Cybersecurity” chránime všetky typy pracovných záťaží, serverov a VDI, s viacerými vrstvami zabezpečenia, ktoré garantujú spoľahlivú ochranu pred všetkými druhmi hrozieb, bez ohľadu na ich pôvod alebo zložitosť.

  • Najvyššia úroveň ochrany – bez zníženia výkonnosti

Veríme, že bezpečnosť by nemala obmedzovať vaše kľúčové procesy alebo dokonca ich spomaľovať. Kaspersky Hybrid Cloud Security bola postavená so špecifikáciami serverov, má minimálny vplyv na výkon systému a vyžaduje len základnú údržbu.

  • Jednoduchá neobmedzená správa cloudu

Bez ohľadu na to, aký je váš poskytovateľ cloudu, či používate súkromný alebo verejný cloud, vaše riešenie zabezpečenia cloudu sa prispôsobí vašim potrebám a riadi sa bez problémov z jedného miesta.

  • Z jednej konzoly spravujete všetky naše produkty a tým šetríte TCO

Spravovanie všetkých aktív – fyzických, virtuálnych a cloudových – z jedného miesta prináša bezprecedentnú úroveň kontroly a šetrí administrátorom veľa práce. Aj pri migrácií infraštruktúry do virtuálneho prostredia alebo do cloud-u, nemusíte meniť správu našich bezpečnostných produktov a tým šetríte cenné čas adminitrátorov.

  • Zjednoduší vašu cestu do cloudu

Bez ohľadu na to, či vo vašej firme začínate s využívaním cloudu alebo migrujete existujúce aktíva do cloud, zabezpečuje Kaspersky Hybrid Cloud Security vysokú bezpečnosť vašich systémov.

  • Jedinečná bezpečnosť

“Next-generation protection” na ochranu pred najnovším malware. IDS/IPS pre virtualizáciu a cloud. Anti-ransomware ochrana hostiteľského OS a zdieľaných dát. Cloud-assisted server protection. Exploit prevention. System hardening. System Integrity (File Integrity). Ochrana pre terminálové servre. Container protection. Traffic security.

  • Datacentrá a privátny cloud

API integrácia s VMWare NSX®, Horizon® and vSphere®; Microsoft HyperV; Citrix Hypervisor; KVM, Huawei FusionSphere Efektívna centralizácia bezpečnostných úloh, zdieľanie vyrovnávacej pamäte a inteligentné optimalizácie eliminujú plytvanie zdrojmi v dôsledku redundantných operácií a maximalizujú pomer konsolidácie. Patentovaná technológia Light Agent prináša kompletný balík bezpečnostných technológií do virtualizovaného pracovného zaťaženia a ťaží z centralizácie úloh. Minimalizuje záťaž paralelných aktualizácií a skenovaní.

  • Public Cloud (IaaS)

Natívna API integrácia s AWS a Microsoft Azure. Využitie mechanizmov zisťovania pracovnej záťaže v cloud computingu Kompletná “viditeľnosť” cez hybridnú alebo čisto cloudovú infraštruktúru. Flexibilita správy: použite existujúcu konzolu pre správu Centra zabezpečenia alebo okamžite nasaďte novú prostredníctvom marketplace Azure alebo AWS.

  • Zjednotená bezpečnostná orchestrácia

Optimálna účinnosť: ľahko nasaditeľná a spravovaná jednotnými politikami. ‘Single pane of glass’: iba jedna administračná konzola na zobrazenie a správu zabezpečenia v podnikovom prostredí – cloudové prostredia, fyzické a virtuálne počítače a mobilné zariadenia. Flexibilita nasadenia: virtuálna inštalácia v cloude alebo virtuálne nasadenie v cloude alebo kombinované nasadenie s podporou hierarchie serverov pre správu zaisťuje, že konzola pre správu môže byť prispôsobená pre akúkoľvek infraštruktúru a škálovanie je ľahké s vývojom infraštruktúry. Škálovateľnosť: až 100 000 fyzických, virtuálnych a cloudových koncových bodov je možné spravovať prostredníctvom inštalácie jediného servera Kaspersky Security Center s optimalizovanými zálohovacími schopnosťami. Role-based access zaisťuje maximálnu bezpečnosť s podrobným riadením prístupu